THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi tổ chức thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2016-2017, Đối tượng: Dược sĩ Cao đẳng khóa 4 (2014-2017); Dược sĩ Trung cấp khóa 20 (2015-2017), Dược sĩ Trung cấp khóa 9 Lê Hữu Trác (2015-2017), Dược sĩ Trung cấp vừa làm vừa học 17 (2015- 2017), Dược tá 31 (2016-2017)

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2016-2017

 1. Thời gian tổ chức thi

* Đối tượng: Cao đẳng Dược sĩ khóa 4

      - Thứ Ba (18/07/2017) và thứ Tư (19/07/2017)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

18/07

19/07

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng: 7h00-7h30

Chiều: 13h30-14h00

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

104

92

104

89

Sáng: 7h30-11h00

Chiều: 14h00-17h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Dược liệu

Bàn 1:

Ông Hà Văn Sáng

Bà Phan Thị Huyền Trang

26

23

26

23

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 2:

Bà Hà Thị Xuân Thu

Bà Lê Thị Ngọc Dung

26

23

26

22

Phòng TT Bào chế

Bàn 3:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Trinh Bà Phan Thị Hoài  Phương

26

23

26

22

Phòng TT Hóa dược

Bàn 4:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải      

 Bà Trần Nhật Minh

26

23

26

22

* Đối tượng: Dược sĩ Trung cấp khóa 20 & Dược sĩ 9 LHT

            - Thứ Ba (08/08/2017) và sáng thứ Tư (09/08/2017)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

08/08

09/08

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng: 7h00-7h30

Chiều: 13h30-14h00

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

46

46

45

Sáng: 7h30-11h00

Chiều: 14h00-17h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 1:

Bà Phan Thị Hoài Phương 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Trinh

23

23

23

Phòng TT Bào chế

Bàn 2:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải

Bà Lê Thị Ngọc Dung

23

23

22

* Đối tượng: Dược sĩ Vừa làm vừa học 17

            - Sáng Thứ Năm (21/09/2017)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

7h00-7h30

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

46

7h30-11h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 1:

Bà Phan Thị Hoài Phương 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Trinh

23

Phòng TT Bào chế

Bàn 2:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải

Bà Lê Thị Ngọc Dung

23

* Đối tượng: Dược tá 31

            - Sáng Thứ Ba (15/08/2017)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

7h30-8h00

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

30

8h00-11h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 1:

Bà Hà Thị Xuân Thu 

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh

15

Phòng TT Bào chế

Bàn 2:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải

Bà Hồ Thị Hoài Phương

15

2.2. Công bố kết quả thi

      - Điểm thi được tổng hợp và công bố vào cuối mỗi buổi thi.

3. Công tác chuẩn bị

3.1. Khoa Dược

       - Xây dựng nội dung câu hỏi vấn đáp của các đối tượng, các câu hỏi vấn đáp phải có thời gian trả lời phù hợp sao cho mỗi HSSV hoàn thành phần thi của mình trong vòng 5 phút. Nội dung câu hỏi vấn đáp được nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 10/07/2017.

3.2. Phòng Đào tạo

      - Chuẩn bị xăm bàn thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên