THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn phầm mềm tín chỉ dành cho HS-SV năm 1 năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp năm 2017; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4ABCDE
Thông báo nghỉ học của HSSV: Nhà trường Thông báo toàn thể HSSV Nhà trường được nghỉ học suất tối 14/9/2017 (thứ 5) và cả 03 suất ngày 15/9/2017 (thứ 6)
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa; Năm học 2017-2018; Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp
THÔNG BÁO "V/v tư vấn tuyển sinh của Tập đoàn phúc lợi xã hội Aomori - Nhật Bản" vào ngày 16/9/2017 ...
Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol thông báo đến sinh viên về việc Chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường.
Phòng Đào tạo kính gửi bảng phân phối giờ học, nghỉ giải lao dành cho đối tượng: CĐ, TCCN tín chỉ, niên chế năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên xếp hạng học tập "Yếu" có tên trong danh sách đính kèm tiến hành rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018 theo đúng quy chế.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đăng ký lại nhóm học phần Dược liệu - Thực hành Nhóm 1 đến Nhóm 15, Đối tượng: CĐ Dược 6ABC cụ thể như sau:....
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không viết đơn xin xét tốt nghiệp năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ Dược 6C
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (bổ sung), Đối tượng: CĐ Xét nghiệm 6
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ DƯỢC 4, 5, 6; CĐ HS 5, 6, CĐ ĐD 11, CĐ XN 6
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp năm 2017; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4ABCDE; Niên khóa: 2014-2017
Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol kính gửi kết quả thi tiếng anh không chuyên (Tương đương A2) đến học viên dự thi, Ngày thi: 22/7/2017
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ III năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
I. ÔN VÀ THI TIẾNG ANH A2 - Sau kết quả thành công thi A2 đợt 1 tại trường Cao đẳng Y tế Huế, Trung tâm ngoại...............
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐ Dược 4, 5, 6
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên Anh ngữ AMES