THÔNG BÁO
Phòng QLHS-SV kính gửi thông báo lịch học chính trị đầu khóa năm học 2019-2020, Đối tượng: CĐĐD 14, CĐDS 9, CĐ XN 9, TC YHCT 22
Lịch học ôn thi chuẩn đầu ra Tin học từ tuần 14 đến tuần 17
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020; Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp; Hệ: Chính quy (Lưu ý: HSSV đăng nhập PM để biết chính xác phòng thi, ngày thi)
Lịch học chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin – Tháng 11 năm 2019 Thời gian: Bắt đầu kể từ 21/11/2019 Địa điểm: Phòng TT Tin học - Tầng 2 nhà C Các lớp năm thứ nhất ngành Điều dưỡng và Xét nghiệm sẽ bố trí lịch học từ tháng 1 năm 2020
Phòng QLHS-SV kính gửi thông báo lịch học chính trị đầu khóa năm học 2019-2020, Đối tượng: CĐĐD 12ABCDEFG, CĐHS 7,8, CĐDS 7ABCDEFGH, CĐDS 8DEF, CĐ XN 7,8, TC YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách HSSV được Bảo lưu điểm, Miễn học-Miễn thi, Miễn giảm nội dung học phần GDQP-GDTC năm học 2019-2020
Để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp các lớp của khối Trung cấp và Cao đẳng, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành kế hoạch cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoach đăng ký nhóm lớp học phần sau: Lý luận chính trị 1; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1, 2; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh - CT CĐĐD (BGD); Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - CT CĐĐD (BGD)
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc bổ sung thông tin xét tốt nghiệp tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019, Đối tượng: TC YHCT 20, YS VB 2, DS TC VLVH 18. Hạn cuối nộp bổ sung đến hết ngày 08/10/2019.
Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Huế tổ chức lớp học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho HSSV, cụ thể như sau:
Phòng QLHS-SV kính gửi thông báo lịch học chính trị đầu khóa năm học 2019-2020, Đối tượng: CĐ Dược 8ABC
Phòng QLHS-SV kính gửi thông báo lịch học chính trị đầu khóa năm học 2019-2020, Đối tượng: CĐĐD 13ABC
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc bổ sung thông tin xét tốt nghiệp tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐ Đ D 11ABC, CĐDS 6ABC, CĐ HS 6, CĐ XN 6. Hạn cuối nộp bổ sung đến hết ngày 02/10/2019.
Thí sinh có mặt lúc 7g15 ngày 28/9/2019 tại trường Cao đẳng Sư phạm Huế (72 Hùng vương Huế)
Những Học sinh sinh viên chưa có chứng chỉ chuẩn đầu ra Tin học liên hệ Cô Trang để đăng ký thi vào ngày 28-9-2019 (Liên hệ: 0777574329)
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ 2 năm học 2018-2019, Đối tượng: TC YHCT 20, YS VB 2, DS TC VLVH 18.
Phòng QTĐS kính gửi Kế hoạch tổ chức phân công lao động đầu năm học 2019-2020, Đối tượng: CĐ Dược 7, 8; CĐ Điều dưỡng 12, 13, CĐ Xét nghiệm 7, 8
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ 2 năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐ Dược 4, 5, 6, CĐ Hộ sinh 5, 6, CĐ Điều dưỡng 11, CĐ Xét nghiệm 6.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Khối Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (tín chỉ).

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên