THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 Năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên (Chính quy và Liên thông) lịch nghỉ học cụ thể như sau:
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên Nhà trường (kể cả lâm sàng và buổi tối) nghỉ học ngày 07/11/2017 (Thứ 3)
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng, An ninh 2, 3; Năm học 2016-2017; Đối tượng: CĐ ĐD 11, CĐ DS 6, CĐ HS 6, CĐ XN 6
Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017
Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với trường CĐ Giao thông Vận tải Huế tổ chức lớp học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho HSSV, cụ thể như sau:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol thông báo đến Học sinh - Sinh viên về việc "Lịch ôn thi chứng chỉ tiếng anh A2 (Lớp mới)"
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2; Giáo dục quốc phòng - An ninh 3; Năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7
Phòng Đào tạo, QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa đến sinh viên các đối tượng CĐHS 7, CĐXN 7, YHCT 20, CĐĐD 12AB, CĐDS 6A. Đề nghị: Sinh viên các đối tượng trên nghiêm chỉnh chấp hành lịch học và đi học đầy đủ.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc "Nhận đơn xin mở mở lớp học phần năm học 2017-2018"; Đối tượng: Sinh viên Khối Cao đẳng tín chỉ
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol thông báo đến Học sinh - Sinh viên về việc "Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh - A2 và Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản"
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo hủy lịch học chính trị ngày 07,08/10/2017; Đối tượng: CĐ HS 7, CĐ XN7, CĐ ĐD 12AB, CĐ Dược 6A, CĐ XN 5, DS 21AB, ĐD TC 31
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn phầm mềm tín chỉ dành cho HS-SV năm 1 năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp năm 2017; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4ABCDE
Thông báo nghỉ học của HSSV: Nhà trường Thông báo toàn thể HSSV Nhà trường được nghỉ học suất tối 14/9/2017 (thứ 5) và cả 03 suất ngày 15/9/2017 (thứ 6)
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa; Năm học 2017-2018; Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp
THÔNG BÁO "V/v tư vấn tuyển sinh của Tập đoàn phúc lợi xã hội Aomori - Nhật Bản" vào ngày 16/9/2017 ...
Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol thông báo đến sinh viên về việc Chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường.
Phòng Đào tạo kính gửi bảng phân phối giờ học, nghỉ giải lao dành cho đối tượng: CĐ, TCCN tín chỉ, niên chế năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên xếp hạng học tập "Yếu" có tên trong danh sách đính kèm tiến hành rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018 theo đúng quy chế.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên Anh ngữ AMES