THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 - Đợt 1; Đối tượng: CĐ Điều dưỡng 11, CĐ Dược 6, CĐ Hộ sinh 6, CĐ Xét nghiệm 6, TC YHCT 20
Phòng KH-TC kính gửi thông báo đến toàn thể HS-SV khối Cao Đẳng và Trung Cấp hệ chính quy thời hạn nộp học phí đợt 2 HKII năm học 2018-2019 từ ngày 08/04/2019 đến 26/04/2019.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch học một số học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: Cao đẳng Dược 7
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch học một số học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: CĐĐD 12 , CĐĐD 13, CĐDS 8, CĐHS 7, CĐXN 8
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐ Dược 4ABCDE, CĐ Dược 5ABC, CĐ Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi (Lần 2) năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục quốc phòng An ninh 2, 3, Đối tượng: CĐ Dược 7; CĐ Hộ sinh 7, CĐ Điều dưỡng 12, Hệ: Chính quy.
Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi thông báo "Về việc điều chỉnh mức thu học phí tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 11"
Phòng KH-TC kính gửi kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 - Đợt 1; Đối tượng: Cao đẳng (tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo thông báo hủy học phần Đông dược và Thừa kế - Lý thuyết và Đông dược và Thừa kế - Thực hành; Học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: TC YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách thi (Lần 2) năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục quốc phòng An ninh 2, 3 ,Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐ Điều dưỡng 12, CĐ Hộ sinh 7, Hệ: Chính quy.
Phòng Đào tạo kính gửi Lịch thi (Lần 2) học kỳ 1 năm học 2018-2019, Học phần: Giáo dục thể chất, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ), Hệ: Chính quy.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo kế hoạch đăng ký (bổ sung) học phần: Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, Giáo dục quốc phòng - An ninh 3; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc ôn thi chuẩn đầu ra Anh văn
Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Địa chỉ: 82 Hùng Vương – Huế (gần Nhà sách Lạc Việt – Đối diện siêu thị Big C) Liên hệ Thầy Quát (0905204540)
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách thi lại, danh sách nộp tiền thi lại, lịch thi (Lần 2) học kỳ 1 năm học 2018-2019, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ), Hệ: Chính quy.
BẢNG ĐIỂM THI, Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học; Khóa ngày 19 tháng 01 năm 2019; NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT KỲ THI CÓ NHU CẦU THI LẠI ĐỢT 02/3/2019, PHẢI BÁO LẠI TRUNG TÂM ĐỂ ĐƯỢC SẮP XẾP DỰ THI
Danh sách dự kiến thi Tin học đợt 2 - năm 2019 - thi ngày 02/03/2019 (Những thí sinh chưa hoàn thành hồ sơ, lệ phí phải hoàn thành trước ngày 29/02/2018) -
1. Thời gian: Thứ 7 (02/3/2019) 2. Đối tượng: + Dược năm thứ nhất chưa dự thi lần 1 hoặc chưa đạt trong đợt thi lần 1 + Tất cả các Sinh viên năm 2 và năm 3. 3. Đăng ký: Đề nghị sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục hoàn thiện (Photo CMND, 2 Ảnh 3x4 hoặc 4x6), Lệ phí trước ngày 28/02/2018 để được dự thi
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đăng ký bổ sung học phần: Giáo dục thể chất; Học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thị học kỳ 1 năm học 2018-2019, Học phần: Lý luận chính trị 2 (Rút tín chỉ); Đối tượng: CĐĐD 12, CĐ DƯỢC 7, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 7

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên