THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đăng ký bổ sung học phần: Giáo dục thể chất; Học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thị học kỳ 1 năm học 2018-2019, Học phần: Lý luận chính trị 2 (Rút tín chỉ); Đối tượng: CĐĐD 12, CĐ DƯỢC 7, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 7
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký lại học phần Hóa dược - Thực hành học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 7ABCDEFGH
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách những học phần nhà trường sẽ đăng ký tín chỉ lại cho HSSV, Học kỳ 2 năm học 2018-2019, Đối tượng ảnh hưởng: CĐĐD 12, 13; CĐDS 7, 8
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Khối Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (tín chỉ).
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Địa chỉ: 82 Hùng Vương – Huế (gần Nhà sách Lạc Việt – Đối diện siêu thị Big C) Liên hệ Thầy Quát (0905204540) Những Sinh viên chưa có tên trong Danh sách dưới đây, tiếp tục đăng ký và sẽ dự thi vào tuần thứ 2 sau Tết (và có kế hoạch chi tiết sau)
Danh sách tham dự đợt 1 (ngày 19/01/2019), một số trường hợp còn thiếu lệ phí hoặc hồ sơ phải bổ sung trước ngày 18/01/2019, Những SV năm 2 và năm 3 do chưa thi xong học kỳ nên được dự thi vào đợt 2, những trường hợp còn lại chưa đăng ký, tiếp tục đăng ký để hoàn thiện hồ sơ. Chi tiết liên hệ thầy Quát – 0905204540.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh Phòng Thi học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng ảnh hưởng: CĐĐD 13AB, CĐ Dược 8AB
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 3, NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian: 7g30 ngày 13/01/2018 (Chủ nhật) Địa điểm: Giảng đường 13 và 14 Những thí sinh chưa đăng ký, chưa có tên trong danh sách muốn dự thi liên hệ cô Trang (Giáo vụ) để đăng ký bổ sung
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐXN 6, CĐHS 6, CĐDS 6
Kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra Anh văn tháng 11 năm 2018
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh 2", "Giáo dục quốc phòng - An ninh 3" năm học 2017-2018, Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐ Hộ sinh 7, CĐ Điều dưỡng 12, CĐ KT Xét nghiệm YH 7, Học lại, Học cải thiện.
Lịch ôn thi Chứng chỉ CNTT cơ bản - tháng 12 năm 2018; Năm thứ nhất Đối với lớp CNTT.1 đến CNTT.3 bắt đầu học từ 03/12/2018 Các lớp còn lại bắt đâu 14/12/2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ I năm học 2018-2019 các học phần sau:
Phòng Đào tạo kính gửi lịch học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1; Đối tượng: Cao đẳng Dược 6ABC, Học kỳ 2 năm học 2018-2019
KẾ HOẠCH Ôn thi Chuẩn đầu ra Tin học và Anh văn I. Tin học: * Đối với các lớp năm 2 và năm 3 - 17g30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hằng tuần (bắt đầu từ 12/11/2018 – Thứ 2) - Địa điểm: Phòng TT Tin học * Đối với các lớp năm nhất: Bắt đầu từ 25/11 II. Anh văn - 17g00 các ngày thứ 3 và thứ 5 hằng tuần - Địa điểm: Phòng TT Vật lý
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ). Đề nghị: HS-SV đăng nhập phần mềm để biết chính xác phòng thi và lịch thi.
Phòng Đạo tạo kính gửi kế hoạch mở lại học phần Lý luận chính trị 2, Học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐDS 7, CĐĐD 12, CĐHS 7, CĐXN 7.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Tuần 10); Đối tượng: TC Dược VLVH 18

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên