THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐ Dược 4, 5, 6
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi điểm thi kết thúc học phần thực tập tốt nghiệp năm 2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4.
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Bậc A2, lịch thi cụ thể như sau:.....
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi bốc xăm bàn thi và dự thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2016-2017, Đối tượng: Dược sĩ Cao đẳng khóa 4 (2014-2017)
Phòng Đào tạo kính gửi tổ chức thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2016-2017, Đối tượng: Dược sĩ Cao đẳng khóa 4 (2014-2017); Dược sĩ Trung cấp khóa 20 (2015-2017), Dược sĩ Trung cấp khóa 9 Lê Hữu Trác (2015-2017), Dược sĩ Trung cấp vừa làm vừa học 17 (2015- 2017), Dược tá 31 (2016-2017)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Bậc A2, lịch thi cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc đăng ký lại học phần Bào chế - Thực hành - Nhóm 1; Học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 6; Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách SV thi lần 2 + Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ A2 cho học sinh sinh viên (Ngày thi: 22/7/2017)
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ, Niên chế)
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký lại học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch hướng dẫn tốt nghiệp năm học 2016-2017 đến sinh viên lớp CĐ Dược 4ABCDE
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên Anh ngữ AMES