THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Khối Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (tín chỉ).
(Cập nhật ngày 14.08.2019)_Phòng đào tạo kính gửi lịch và danh sách dự thi lần 2 học kỳ II và phụ năm học 2018-2019, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp, Hệ: Chính quy; Lưu ý: HS-SV đăng nhập tài khoản để cập nhập phòng dự thi
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết, xếp loại học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đối tượng: CĐĐD 11ABC, CĐ DS 6ABC, CĐ XN 6, CĐ HS 6
Thông báo về việc lùi lịch thi ngày 28.7.2019 - chứng chỉ CNTT theo yêu cầu chuẩn đầu ra
Thí sinh có mặt tại trường Cao đẳng Sư phạm Huế, 82 Hùng Vương Huế, trước giờ thi 15 phút để vào phòng thi
Danh sách thi chuẩn đầu ra Anh văn - Tháng 7 năm 2019
- Thí sinh tiếp tục theo dõi thông báo để biết số báo danh, phòng thi, điểm thi cụ thể (sẽ thông báo vào ngày 19/7/2019) - Những thí sinh đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách hoặc chưa đăng ký tiếp tục đăng ký và dự thi vào ngày 28/7/2019
Đề nghị học sinh sinh viên kiểm tra danh sách, đối chiếu, bổ sung phản hồi về phòng Đào tạo, trước 16g30 ngày 17/7/2019
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 & Phụ năm học 2018-2019 - Đợt 3, Học phần: Xác suất - Thống kê y học, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 6
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về ngày dự kiến tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 & phụ năm học 2018-2019; Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp; Hệ đào tạo: Chính quy
Tất cả các HSSV muôn tham dự kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học - chứng chỉ CNTT phải hoàn thiện hồ sơ như sau:
Phòng Đào tạo thông báo đến HSSV năm cuối về việc đăng ký tham gia kỳ thi sát hạch trình độ ngoại ngữ (Anh văn) theo quy định như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch về việc tổ chức thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, Đối tượng: Cao đẳng Dược 6ABC, Trung cấp Dược VLVH 18
Phòng Đào tạo kính gửi lịch học học phần: Xác suất - Thống kê y học; Học kỳ: 2 (Phụ) năm học 2018-2019; Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐ HS 6, CĐ XN 6
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lại danh sách đăng ký lớp học phần: Giáo dục thể chất; Học kỳ: II năm học 2018-2019; Đối tượng: CĐ Dược 8
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Lịch ôn thi các lớp CNTT tháng 6 năm 2017, + Dự kiến thi vào 20/7/2019 + Thời gian: Ôn thi bắt đầu từ ngày 25/6/2019 (buổi tối bắt đầu lúc 17g15) + Địa điểm: Phòng Thực tập Tin. (Những học viên có nhu cầu đổi lớp liên hệ với Giáo viên tại các buổi ôn thi) Thông tin chi tiết liên hệ Thầy Quát - 0905204540
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo mở lớp học phần: Xác suất - Thống kê y học; Học kỳ: 2 (Phụ) năm học 2018-2019 dành cho các đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 6.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2018-2019 - Đợt 2; Đối tượng: CĐĐD (BGD-ĐT), CĐĐD 12, CĐĐD 13, CĐ DƯỢC (BGD-ĐT), CĐ DƯỢC 7, CĐ DƯỢC 8, CĐ XÉT NGHIỆM YH (BGD-ĐT), CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 8, CĐ HỘ SINH (BGD-ĐT), CĐ HỘ SINH 7, TC YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ II & học kỳ phụ năm học 2018-2019 các học phần sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên