THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi "CẢNH BÁO" đến Học sinh sinh viên chú ý tham gia thi chứng chỉ Tin học đúng theo quy định của chuẩn đầu ra....

CẢNH BẢO CHỨNG CHỈ TIN HỌC KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH 

 

Vừa qua, có một số thông tin của cá nhân bên ngoài trường phổ biến đến HSSV Nhà trường đăng ký thi chứng chỉ CNTT (thi rất đơn giãn, đậu 100% hoặc có thể không cần dự thi nhưng vẫn có thể có chứng chỉ, giá rẽ,…). Tuy nhiên, khi HSSV nộp lệ phí đăng ký lại nhận được không phải là chứng chỉ theo quy định.

           Vì vậy, phòng Đào tạo khuyến cáo để HSSV biết và thi theo đúng quy định tại chuẩn đầu ra Nhà trường.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên