THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo và Phòng KH-TC kính gửi danh sách điểm tổng kết học phần, số tiền thi lại phải nộp đến HS-SV có tên trong danh sách; Kỳ thi: Lần 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018; Đối tượng tín chỉ: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)

Phòng Đào tạo và Phòng KH-TC kính gửi danh sách điểm tổng kết học phần, số tiền thi lại phải nộp đến HS-SV có tên trong danh sách; Kỳ thi: Lần 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018; Đối tượng tín chỉ: Cao đẳng, Trung cấp

- Danh sách điểm kết thúc học phần và nộp tiền (File bao gồm 2 Sheet):  Tải file tại đây>>

- Lịch thi lại sẽ công bố sau (theo dõi tài khoản mỗi HS-SV).

- Hạn cuối nộp tiền đến hết ngày 09/3/2018 tại phòng KH-TC.

- Đề nghị sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp tiền thi lại (Những sinh viên nào cố tính không nộp lệ phí thi lại sẽ không có trong danh sách dự thi).

- Cập nhật:

+ Ngày 01/3/2018: Điều chỉnh công thức tính điểm môn học phần (YCS26014) Giải phẫu - Sinh lý; Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐXN 7

+ Ngày 02/3/2018: Bổ sung thêm danh sách thi lại học phần (YCS26014) Giáo dục thể chất ; Đối tượng: CĐ ĐD 12, CĐXN 7

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO và KH - TC


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên