THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch "Về việc tổ chức đánh giá nội dung “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ” và “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ”", Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức đánh giá nội dung “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ” và “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ”

Đối tượng: - Cao đẳng Hộ sinh khóa 5 (2015 - 2018)  

1. Công tác chuẩn bị:

        - Thứ Hai (14/05/2018) đến Thứ Tư (16/05/2018): Chuẩn bị hồ sơ thi

        - Thứ Năm (17/05/2018): Chiều 15h00: Gặp mặt sinh viên, phổ biến nội quy thi tại GĐ 19

2. Họp hội đồng phiên đầu: Thứ Năm (17/05/2018)

        + Chiều  (15h30)                               : Họp Hội đồng thi, Ban Đề thi, Ban Chấm thi.

        + Chiều (16h00)                                : Họp Ban Coi thi

3. Lịch thi:

3.1. Thi OSCE

* Thứ Sáu (18/05/2018):

        - Chiều (13h30 - 17h30):

             Thi OSCE  các kỹ năng cho đối tượng Cao đẳng Hộ sinh khóa 5.

       Thông qua đáp án và chấm thi các kỹ năng khối Cao đẳng Hộ sinh khóa 5.

4. Địa điểm thi:

- Thi OSCE tại phòng Tiền lâm sàng 5 và giảng đường A10 của trường.

5. Công bố điểm thi:

- Công bố điểm sau buổi thi.

6. Họp hội đồng phiên cuối: 9h00 ngày 22/05/2017

7. Cấp giấy chứng nhận

             Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên