THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết "Học phần Ghép" học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Chính quy)

Hiện tại PM tín chỉ tính điểm "Học phần Ghép" của HS-SV chưa xử lý được điểm tổng kết học phần. Vì vậy Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết xử lý bằng Excel tạm thời trong lúc chờ đợi hoàn thiện PM.

File điểm ghép: Tải file tại đây>>

Môn học phần chịu ảnh hưởng:

- (ĐDC25092) Điều dưỡng cơ bản & KT điều dưỡng; Đối tượng: YHCT 20

- (YCS25053) Giải phẫu - Sinh lý - Vi sinh - Ký sinh trùng; Đối tượng: YHCT 20

- (ĐDC26013) Điều dưỡng cơ sở 1; Đối tượng: CĐĐD 12

- (ĐDC26052) Điều dưỡng cơ bản; Đối tượng: CĐXN 7

- (NTH16162) Tin học; Đối tượng: CĐĐD 12, CĐHS 7

- (YCS26014) Giải phẫu - Sinh lý; Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐXN 7

Cập nhật lại file điểm tổng kết: (HS-SV tải lại file theo cập nhật mới nhất)

- Ngày 01/3/2018: Điều chỉnh công thức tính điểm môn học phần (YCS26014) Giải phẫu - Sinh lý; Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐXN 7

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên