THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng (Tín chỉ, niên chế), Trung cấp (Tín chỉ).

Nội dung cập nhật:

* Ngày 05/05/2018 bao gồm:

- Bổ sung danh sách dự thi CĐĐĐ 10 (bao gồm thông tin SV, phòng thi…): Tải file tại đây>>

- Điều chỉnh hình thức thi học phần: Sinh lý bệnh (CĐHS 7), Sinh lý bệnh - Miễn dịch (CĐXN 7) từ hình thức Trắc nghiệm thành hình thức Tự luận

Lưu ý: Danh sách dự thi HS-SV theo tín chỉ đăng nhập PM để xem lịch thi, phòng dự thi...

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 KHỐI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (TÍN CHỈ)

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 10, CĐĐD 11, CĐĐD 12,CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6, CĐ DƯỢC 7

CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6, CĐ HỘ SINH 7, TC YHCT 20

Kính gửi: Các Khoa, Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình Thức

Khoa

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
7h15

Chiều
13h45

HỆ NIÊN CHẾ

1

CĐ Điềudưỡng 10

Phục hồi chức năng

TL

ĐD

174

2

14/05/2018

 

90 phút

GĐ 11: 72
GĐ 13: 72
GĐ 15: 30

2

CSSK bệnh chuyên khoa

TL

Y

174

4

16/05/2018

 

90 phút

3

CSSK NB cao tuổi

TL

Y

174

6

18/05/2018

 

90 phút

4

CSSK NB CC & TC

TL

ĐD

174

2

21/05/2018

 

90 phút

5

CSSKNLB Nội khoa 2 (nâng cao)

TL

Y

174

4

23/05/2018

 

90 phút

6

CSSKNLB Ngoại khoa 2 (nâng cao)

TN

Y

174

6

25/05/2018

 

60 phút

7

TT CSSKNLB Nội khoa 2 (nâng cao)

LS

Y

174

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

8

TT CSSKNLB Ngoại khoa 2  (nâng cao)

LS

Y

174

 

9

GDQP - AN 1

TL

KHCB

174

 

1

CĐ Xét nghiệm Y học 5

TT xét nghiệm 1

TH

Y

48

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

2

TT xét nghiệm 2

TH

Y

48

 

3

TT xét nghiệm 3

TH

Y

48

 

4

TT xét nghiệm 4

TH

Y

48

 

5

GDQP - AN 1

TL

KHCB

48

 

HỆ TÍN CHỈ

1

CĐ Điềudưỡng 11

Dinh dưỡng - Tiết chế

TN

Y

233

3

19/06/2018

 

60 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

233

5

21/06/2018

 

90 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

3

Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh

TN

Y

233

7

23/06/2018

 

60 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

4

Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng

TL

Y

233

3

26/06/2018

 

90 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

5

Dược lý

TN

Dược

229

5

28/06/2018

 

60 phút

GĐ 13: 71, GĐ 14: 65, GĐ 15: 28,
GĐ 19: 65

6

Chăm sóc SK phụ nữ, bà mẹ và gia đình

TN

Y

233

7

30/06/2018

 

60 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

7

Chăm sóc SK trẻ em 1

TN

Y

233

3

03/07/2018

 

60 phút

GĐ 13: 73, GĐ 14: 65, GĐ 15: 30,
GĐ 19: 65

8

Y học cổ truyền

TN

Y

229

5

05/07/2018

 

60 phút

GĐ 13: 71, GĐ 14: 65, GĐ 15: 28,
GĐ 19: 65

9

Cấp cứu ban đầu

TH

ĐD

234

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Điềudưỡng 12

Lý luận chính trị 1

TL

KHCB

262

2

11/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 70, GĐ 13: 70, GĐ 14: 66,
GĐ 15: 30, TT Tin: 26

2

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

301

4

13/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 72, GĐ 13: 72, GĐ 15: 30,
GĐ 16: 33, GĐ 17: 33, GĐ 18: 33,
TT Tin: 28

3

Kaigo 1

TL

ĐD

42

4

13/06/2018

 

90 phút

GĐ 14: 42

4

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

ĐD

347

6

15/06/2018

 

60 phút

GĐ 11: 73, GĐ 13: 73, GĐ 14: 63,
GĐ 15: 30, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36

5

Vi sinh - Ký sinh trùng - Hóa sinh

TN

Y

347

2

18/06/2018

 

60 phút

GĐ 11: 73, GĐ 13: 73, GĐ 14: 63,
GĐ 15: 30, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36

6

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

Y

349

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

7

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2

TL

KHCB

342

 

8

Giáo dục quốc phòng - An ninh 3

TH

KHCB

342

 

9

Điều dưỡng cơ sở 2

OSPE

ĐD

346

 

1

CĐ Xét nghiệm Y học 6

Hóa sinh 1

TL

Y

49

3

12/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 49

2

Huyết học 1

TL

Y

49

5

14/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 49

3

Ký sinh trùng 1

TL

Y

49

7

16/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 49

4

Giải phẫu bệnh

TN

Y

49

3

19/06/2018

 

60 phút

GĐ 11: 49

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

55

5

21/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 55

6

Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh

TN

Y

49

7

23/06/2018

 

60 phút

GĐ 11: 49

7

Vi sinh 1

TL

Y

49

3

26/06/2018

 

90 phút

GĐ 11: 49

8

Hóa sinh 1

TH

Y

49

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

9

Huyết học 1

TH

Y

49

 

10

Ký sinh trùng 1

OSPE

Y

49

 

11

Vi sinh 1

TH

Y

49

 

1

CĐ KT Xét nghiệm Y học 7

Lý luận chính trị 1

TL

KHCB

33

2

11/06/2018

 

90 phút

GĐ 19: 33

2

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

59

4

13/06/2018

 

90 phút

GĐ 19: 59

3

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

ĐD

58

6

15/06/2018

 

60 phút

GĐ 19: 58

4

Hóa phân tích

TN

KHCB

59

2

18/06/2018

 

60 phút

GĐ 19: 59

5

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

TL

Y

59

4

20/06/2018

 

90 phút

GĐ 19: 59

6

Mô phôi

TN

Y

59

6

22/06/2018

 

60 phút

GĐ 19: 59

7

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2

TL

KHCB

57

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

8

Giáo dục quốc phòng - An ninh 3

TH

KHCB

57

 

9

Tin học

TH

KHCB

59

 

1

CĐ Hộ sinh 5

Chăm sóc hộ sinh nâng cao và sức khỏe sinh sản cộng đồng

TN

Y

43

3

22/05/2018

 

60 phút

GĐ 13: 43

2

Các bệnh lấy truyền qua đường tình dục và thai nghén

TN

Y

43

5

24/05/2018

 

60 phút

GĐ 13: 43

3

Chăm sóc trong PT sản phụ khoa và liệu pháp giảm đau trong sinh đẻ

TN

Y

43

3

29/05/2018

 

60 phút

GĐ 13: 43

4

TT Chăm sóc hộ sinh nâng cao và sức khỏe sinh sản cộng đồng

LS

Y

43

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

5

TT Chăm sóc trong PT sản phụ khoa và liệu pháp giảm đau sau đẻ

LS

Y

43

 

6

Giáo dục quốc phòng - An ninh 1

TL

KHCB

43

 

1

CĐ Hộ sinh 6

Chăm sóc chuyển dạ đẻ thường, đẻ khó và sau đẻ

TN

Y

42

2

 

11/06/2018

60 phút

GĐ 14: 42

2

Thực hành nghiên cứu khoa học

TL

Y

44

4

 

13/06/2018

90 phút

GĐ 14: 44

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

TL

KHCB

42

6

 

15/06/2018

90 phút

GĐ 14: 42

4

Anh văn chuyên ngành

TN

KHCB

52

2

 

18/06/2018

60 phút

GĐ 14: 52

5

Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh

TN

Y

41

7

23/06/2018

 

60 phút

HT 1: 41

6

TT Chăm sóc chuyển dạ đẻ thường, đẻ khó và sau đẻ

LS

Y

42

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Hộ sinh 7

Lý luận chính trị 1

TL

KHCB

11

2

11/06/2018

 

90 phút

Đăng nhập PM tín chỉ

2

Pháp luật đại cương

TN

KHCB

23

4

11/07/2018

 

60 phút

TH.Tin: 23

3

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

23

6

13/07/2018

 

90 phút

TH.Tin: 23

4

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

ĐD

23

2

16/07/2018

 

60 phút

TH.Tin: 23

5

Sinh lý bệnh

TL

Y

23

4

18/07/2018

 

90 phút

TH.Tin: 23

6

Giáo dục thể chất

TH

KHCB

23

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

7

Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu

OSPE

ĐD

23

 

1

CĐ Dược 5

Kỹ năng giao tiếp bán hàng

TL

Dược

185

3

22/05/2018

 

90 phút

GĐ 11: 77, GĐ 16: 36 ,GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36

2

Quản trị kinh doanh Dược

TL

Dược

190

5

24/05/2018

 

90 phút

GĐ 11: 74, GĐ 16: 30 ,GĐ 17: 30,
GĐ 18: 30, TT Tin: 26

3

Độc chất học

TL

Dược

193

3

29/05/2018

 

90 phút

GĐ 11: 74, GĐ 16: 31 ,GĐ 17: 31,
GĐ 18: 31, TT Tin: 26

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh 1

TL

KHCB

177

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Dược 6

Quản lý tồn trữ thuốc

TL

Dược

284

2

 

11/06/2018

90 phút

GĐ 11: 74, GĐ 13: 74, GĐ 17: 35,
GĐ 18: 35, GĐ 19: 66

2

Đảm bảo chất lượng thuốc

TL

Dược

300

4

 

13/06/2018

90 phút

GĐ 11: 70, GĐ 13: 70, GĐ 17: 33,
GĐ 18: 33, GĐ 19: 68, TT Tin: 26

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

TL

KHCB

312

6

 

15/06/2018

90 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 17: 33,
GĐ 18: 33, GĐ 19: 70, TT Tin: 26

4

Kinh tế Dược

TL

Dược

294

2

 

18/06/2018

90 phút

GĐ 11: 70, GĐ 13: 70, GĐ 17: 31,
GĐ 18: 31, GĐ 19: 66, TT Tin: 26

5

Hóa phân tích

TN

Dược

285

4

 

20/06/2018

60 phút

GĐ 11: 74, GĐ 13: 74, GĐ 17: 35,
GĐ 18: 35, GĐ 19: 67

6

Dược lý 1

TN

Dược

286

6

 

22/06/2018

60 phút

GĐ 11: 74, GĐ 13: 74, GĐ 17: 35,
GĐ 18: 35, GĐ 19: 68

1

CĐ Dược 7

Thực vật

TN

Dược

488

2

09/07/2018

 

60 phút

HT 1: 74, GĐ 11: 75, GĐ 13: 70,
GĐ 14: 66, GĐ 15: 30, GĐ 16: 36,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 19: 65

2

Pháp luật đại cương

TN

KHCB

480

4

11/07/2018

 

60 phút

HT 1: 70, GĐ 11: 70, GĐ 13: 70,
GĐ 14: 66, GĐ 15: 30, GĐ 16: 36,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 19: 66

3

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

485

6

13/07/2018

 

90 phút

HT 1: 73, GĐ 11: 73, GĐ 13: 70,
GĐ 14: 66, GĐ 15: 30, GĐ 16: 36,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 19: 65

4

Vi sinh - Ký sinh trùng - Hóa sinh

TN

Y

488

2

16/07/2018

 

60 phút

HT 1: 74, GĐ 11: 75, GĐ 13: 70,
GĐ 14: 66, GĐ 15: 30, GĐ 16: 36,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 19: 65

5

Hóa học vô cơ - hữu cơ

TN

KHCB

484

4

18/07/2018

 

60 phút

HT 1: 73, GĐ 11: 73, GĐ 13: 70,
GĐ 14: 65, GĐ 15: 30, GĐ 16: 36,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 19: 65

6

Tin học

TH

KHCB

482

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

7

Giáo dục thể chất

TH

KHCB

276

 

1

TC YHCT 20

Đông dược và Thừa kế

TN

Y

31

2

16/07/2018

 

60 phút

GĐ 10: 31

2

Bệnh học YHCT và bài thuốc cổ phương

TL

Y

31

4

18/07/2018

 

90 phút

GĐ 10: 31

3

Châm cứu và Xoa bóp - Dưỡng sinh

TN

Y

31

6

20/07/2018

 

60 phút

GĐ 10: 31

4

Pháp luật đại cương (dự kiến)

TN

KHCB

31

3

31/07/2018

 

60 phút

GĐ 10: 31

5

TT Bệnh học Y học cổ truyền 1

LS

Y

31

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

6

TT Bệnh học Y học hiện đại (Nội - Ngoại - Nhi)

LS

Y

30

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên