THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II&III năm học 2017-2018 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng năm 1, 2 (Tín chỉ); Trung cấp (Tín chỉ)

- Danh sách thi lại và nộp tiền:

 + Danh sách 1: Tải file tại đây>>.

+ Danh sách 2 (Bổ sung nhóm học phần GDTC nhóm 1, 3 học kỳ 3 năm học 2017-2018): Tải file tại đây>>.

+ Danh sách 3 (Bổ sung nhóm học phần Tiếng Anh cơ bản 2 nhóm 6 (DS 7F), 8 (DS 7H) học kỳ 2 năm học 2017-2018): Tải file tại đây>>.

- Hạn cuối nộp tiền thi lại đến hết ngày 17/08/2018 tại phòng KH-TC.

- Cập nhật lịch thi:

           + Ngày 15/08/2017: Cập nhật thêm lịch thi học phần GDTC học kỳ II&III.2017-2018 (Đề nghị SV có tên DS đăng nhập biết ngày, phòng dự thi) ngày thi vào lúc 15h00 ngày 21/08/2018

           + Ngày 16/08/2017:

                                @ Thêm danh sách sinh viên thi lại học phần Tiếng Anh cơ bản 2 - Nhóm 6 (DS 7F), Nhóm 8 (DS 7H) học kỳ 2 năm học 2017-2018

                                @ Đổi phòng dự thi học phần Tiếng Anh cơ bản 2 từ GĐ 15 sang GĐ 13

                                @ Thêm lịch thi học phần Giải phẫu sinh lý Điều dưỡng 12 vào lúc 9h00 ngày 24/08/2018 tại Giảng đường 12

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II&III NĂM HỌC 2017 - 2018 - ĐỢT 2

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 11, CĐĐD 12, CĐ DƯỢC 6, CĐ DƯỢC 7

CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 6, CĐ HỘ SINH 7, TC YHCT 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

 

Lớp

Môn thi

Hình Thức

Khoa

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

 

Thứ

Sáng
8h00

1

 

CĐ Điềudưỡng 11

Dinh dưỡng - Tiết chế

TN

Y

1

2

20/08/2018

60 phút

GĐ 14: 1

2

 

Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh

TN

Y

1

2

20/08/2018

60 phút

GĐ 14: 1

3

 

Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng

TL

Y

19

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 14: 19

4

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

24

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 16: 24

5

 

Dược lý

TN

Dược

1

3

21/08/2018

60 phút

GĐ 16: 1

1

 

CĐ Điềudưỡng 12

Lý luận chính trị 1 (HK II, III)

TL

KHCB

53

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 13: 53

2

 

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

15

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 13: 15

4

 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

ĐD

2

4

22/08/2018

60 phút

GĐ 13: 2

5

 

Vi sinh - Ký sinh trùng - Hóa sinh

TN

Y

17

4

22/08/2018

60 phút

GĐ 13: 17

6

 

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

Y

2

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

7

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2

TL

KHCB

 

 

8

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 3

TH

KHCB

 

 

1

 

CĐ Xét nghiệm Y học 6

Hóa sinh 1

TL

Y

1

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 14: 1

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

10

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 16: 10

1

 

CĐ KT Xét nghiệm Y học 7

Lý luận chính trị 1 (HK II, III)

TL

KHCB

4

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 13: 4

2

 

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

3

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 13: 3

4

 

Hóa phân tích

TN

KHCB

2

4

22/08/2018

60 phút

GĐ 13: 2

5

 

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

TL

Y

2

4

22/08/2018

90 phút

HT 1: 2

6

 

Mô phôi

TN

Y

2

2

22/08/2018

60 phút

HT 1: 2

7

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2

TL

KHCB

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

8

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 3

TH

KHCB

 

 

1

 

CĐ Hộ sinh 6

Thực hành nghiên cứu khoa học

TL

Y

6

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 14: 6

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

TL

KHCB

2

4

22/08/2018

90 phút

HT 1: 2

1

 

CĐ Hộ sinh 7

Lý luận chính trị 1 (HK II, III)

TL

KHCB

8

2

20/08/2018

90 phút

GĐ 13: 8

2

 

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

3

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 13: 3

3

 

Giáo dục thể chất (dự kiến)

TH

KHCB

5

 

Vào lúc 15h00 ngày 21/08/2018

Sân bải 1

1

 

CĐ Dược 6

Kinh tế Dược

TL

Dược

81

2

20/08/2018

90 phút

HT 1: 81

2

 

Dược lý 1

TN

Dược

1

2

20/08/2018

60 phút

GĐ 14: 1

3

 

Đảm bảo chất lượng thuốc

TL

Dược

57

3

21/08/2018

90 phút

HT 1: 57

4

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

TL

KHCB

24

4

22/08/2018

90 phút

HT 1: 24

5

 

Quản lý tồn trữ thuốc

TL

Dược

16

4

22/08/2018

90 phút

HT 1: 16

6

 

Hóa phân tích

TN

Dược

2

4

22/08/2018

60 phút

GĐ 13: 2

1

 

CĐ Dược 7

Pháp luật đại cương

TN

KHCB

5

2

20/08/2018

60 phút

GĐ 14: 5

2

 

Tiếng Anh cơ bản 2

TN

KHCB

14

3

21/08/2018

90 phút

GĐ 13: 14

3

 

Vi sinh - Ký sinh trùng - Hóa sinh

TN

Y

14

4

22/08/2018

60 phút

GĐ 13: 14

4

 

Thực vật

TN

Dược

2

5

23/08/2018

60 phút

Phòng Đào tạo

5

 

Hóa học vô cơ - hữu cơ

TN

KHCB

8

6

24/08/2018

60 phút

Phòng Đào tạo

6

 

Giáo dục thể chất (dự kiến)

TH

KHCB

35

 

Vào lúc 15h00 ngày 21/08/2018

Sân bải 1

1

 

TC YHCT 20

Đông dược và Thừa kế

TN

Y

1

2

20/08/2018

60 phút

GĐ 14: 1

2

 

TT Bệnh học Y học hiện đại (Nội - Ngoại - Nhi) (Chưa có điểm)

LS

Y

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên