THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi điểm thi kết thúc học phần thực tập tốt nghiệp năm 2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4.

Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Chi tiết bảng điểm: Tải file tại đây>>

Đề nghị: Sinh viên kiểm tra lại điểm thi kết thúc học phần của mình so với công bố trên phòng thi.

Hạn cuối phản hồi về điểm thi: Đến hết ngày 26/7/2017. Sau ngày trên mọi thắc mắc không được giải quyết.

Mọi thắc mắc: Liên hệ phòng Đào tạo.

Nội dung cập nhật:

- Ngày 20/7/2017: Điều chỉnh điểm các sinh viên sau: Đỗ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Xuân Loan, Trần Bá Long, Võ Thị Hồng Mai

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên