THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bốc xăm bàn thi và dự thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2016-2017, Đối tượng: Dược sĩ Cao đẳng khóa 4 (2014-2017)

Chi tiết danh sách: Tải file tại đây>>

Đề nghi: SV có tên trong danh sách bốc xăm và dự thị theo đúng ngày và thời gian quy định

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên