THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bảo lưu, miễn học, miễn thi năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bảo lưu, miễn học, miễn thi năm học 2017-2018

Chi tiết danh sách: Tải file tại đây>>

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên