THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nghỉ học tối ngày 14/12/2016 đến giảng viên và sinh viên đang giảng dạy, theo học hệ tín chỉ

Lý do nghỉ học: Tình hình lũ lụt diễn biến bất thường.

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN NGHỈ HỌC

Nhóm lớp học phần

Tiết nghỉ học

Ngày nghỉ

Giảng đường

Giảng viên đảm nhận

Tiết bắt đầu

Số tiết

Tin học - Thực hành - Nhóm 4 - DS 6B

9

4

14/12/2016

A.212-Tin Học

Lê Thị Thanh Thủy

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 2

9

4

14/12/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hồ Thị Hoài Phương

Sinh học và di truyền - Thực hành - Nhóm 3 - DS 6A

9

4

14/12/2016

B.118-TT Sinh Vật

Nguyễn Văn Hoàng

Xác suất - Thống kê y học - Nhóm 1 - ĐD 11A

9

3

14/12/2016

C.212-GĐ14

Hoàng Hùng

Hóa học đại cương - vô cơ - Thực hành - Nhóm 1 - DS 6A

9

4

14/12/2016

B.116-TT Hóa (2)

Nguyễn Thị Thu Sương

Giải phẫu - Sinh lý - Thực tập - Nhóm 3 - HS 6

9

4

14/12/2016

C.110-GĐ12- TTGP

Hồ Thị Phương Lan

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 11

9

4

14/12/2016

B.206-TT Đông Dược

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên