THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nghỉ học ngày 16&17/12/2016 đến giảng viên và sinh viên đang giảng dạy, theo học hệ tín chỉ

Lý do nghỉ học: Tình hình lũ lụt diễn biến bất thường.

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN NGHỈ HỌC

Nhóm lớp học phần

Tiết nghỉ học

Ngày nghỉ

Giảng đường

Giảng viên đảm nhận

Tiết bắt đầu

Số tiết

Giáo dục thể chất - Nhóm 4 - XN 6

3

2

16/12/2016

S.03- Sân bãi 01

Lê Bá Phúc

TT CS sức khỏe nam học, phụ nữ và thai nghén - Nhóm 1

3

2

16/12/2016

BV1

Trần Thuý Diệp

TT CS sức khỏe nam học, phụ nữ và thai nghén - Nhóm 2

3

2

16/12/2016

BV2

Dương Ái Tâm

Bào chế - Thực hành - Nhóm 12

3

2

16/12/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Thị Minh Lý

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 11

3

2

16/12/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hà Thị Xuân Thu

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 10

3

2

16/12/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Sinh học và di truyền - Thực hành - Nhóm 1 - DS 6A

3

2

16/12/2016

B.118-TT Sinh Vật

Nguyễn Văn Hoàng

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 2 - ĐD 11B

3

2

16/12/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Kim Lài

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 2 - DS 6B

3

2

16/12/2016

C.201-GĐ19

Nguyễn Văn Nhật

Hóa dược - Lý thuyết - Nhóm 2

3

2

16/12/2016

C.114-GĐ13

Lê Thị Ngọc Dung

Hóa học - Nhóm 1 - ĐD 11A

3

2

16/12/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Thu Sương

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhóm 3

5

2

16/12/2016

C.114-GĐ13

Đào Anh Minh

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 1

5

4

16/12/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hồ Thị Hoài Phương

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 8

5

4

16/12/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Lê Thị Ngọc Dung

Sinh học và di truyền - Thực hành - Nhóm 5 - DS 6B

5

4

16/12/2016

B.118-TT Sinh Vật

Nguyễn Văn Hoàng

Hóa học - Nhóm 4 - XN 6

5

2

16/12/2016

C.208-GĐ16

Nguyễn Thị Thu Sương

Vật lý đại cương & lý sinh - Thực hành - Nhóm 2 - ĐD 11A

5

4

16/12/2016

C.102-TT Lý Sinh

Phạm Diệu Quỳnh Châu

Bệnh học cơ sở - Nhóm 1

7

2

16/12/2016

C.114-GĐ13

Phạm Thị Thuỳ Loan

Hóa học - Nhóm 5 - HS 6

7

2

16/12/2016

C.204-GĐ17

Nguyễn Thị Thu Sương

Giải phẫu - Sinh lý - Lý thuyết - Nhóm 1 - XN 6

7

2

16/12/2016

C.208-GĐ16

Huỳnh Anh Việt

Bào chế - Thực hành - Nhóm 10

9

4

16/12/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Nhật Minh

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 3 - ĐD 11C

9

2

16/12/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Kim Lài

Dược liệu - Thực hành - Nhóm 6

9

4

16/12/2016

A.115-TT Dược liệu

Huỳnh Đăng Khoa

Hóa phân tích - Thực hành - Nhóm 3

9

4

16/12/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Nguyễn Thị Lộc Hải

Vật lý đại cương & lý sinh - Thực hành - Nhóm 1 - ĐD 11A

9

4

16/12/2016

C.102-TT Lý Sinh

Phạm Diệu Quỳnh Châu

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 6

9

4

16/12/2016

B.206-TT Đông Dược

Nguyễn Thị Như Thảo

Hóa học đại cương - vô cơ - Thực hành - Nhóm 2 - DS 6A

9

4

16/12/2016

B.116-TT Hóa (2)

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo dục thể chất - Nhóm 4 - XN 6

1

4

17/12/2016

S.03- Sân bãi 01

Lê Bá Phúc

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6

1

4

17/12/2016

C.107-GĐ11

Trần Hữu Thượng

Bệnh học cơ sở - Nhóm 1

5

2

17/12/2016

C.107-GĐ11

Phạm Thị Thuỳ Loan

Xác suất - Thống kê y học - Nhóm 5 - DS 6B

5

4

17/12/2016

C.114-GĐ13

Hoàng Hùng

Bào chế - Thực hành - Nhóm 9

5

4

17/12/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Nhật Minh

Tin học - Thực hành - Nhóm 4 - DS 6B

5

4

17/12/2016

A.212-Tin Học

Lê Thị Thanh Thủy

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 11

5

4

17/12/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên