THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách những sinh viên đủ điều kiện đăng ký thực tập tốt nghiệp, Đối tượng: CĐ Dược 4; Học kỳ II năm học 2016-2017

- Những sinh viên không có tên trong danh sách bên dưới đủ điều kiện đăng ký thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2016-2017 (Không tính trường hợp bảo lưu, thôi học), Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

- Danh sách SV có thể, không được đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp.

Mã SV

Họ và tên

Tổng TC/HK II

Tổng số
TCTL hiện tại

TCTL/HKII dự kiến phải hoàn thành

Điểm
TBTL

Trạng thái đăng ký TT tốt nghiệp

141040087

Hathphasay

Chandahoth

10

63

73

1.11

Không được đăng ký

131040164

Hoàng Đình

Huy

14

54

68

1.98

Không được đăng ký

141040365

Nguyễn Quốc

Huy

13

73

86

1.97

Có thể đăng ký

141040089

Khamephouy

Inthisane

14

65

79

1.29

Có thể đăng ký

141040036

Trần Thị Mỹ

Linh

14

73

87

1.96

Có thể đăng ký

141040125

Trương Vĩnh Đức

Long

14

52

66

1.58

Không được đăng ký

141040292

Lê Xuân

Lưu

13

51

64

1.73

Không được đăng ký

141040088

Saukmixay

Sisanone

10

63

73

1.06

Không được đăng ký

141040419

Trần Thị Cẩm

12

69

81

2.28

Có thể đăng ký

141040423

Nguyễn Đăng Nhật

Tường

14

59

73

1.86

Không được đăng ký

141040341

Lê Thị Ngọc

Uyên

12

64

76

1.70

Có thể đăng ký

141040344

Nguyễn Thị

Ý

15

66

81

1.55

Có thể đăng ký

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên