THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược học 4

Chi tiết danh sách: Tải file tại đây>>

Lưu ý: SV nhận bằng liên hệ Cô Thảo (Phòng Đào tạo).

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2018

Số TT

Mã HSSV

Họ và tên

Lớp

Giới

Ngày sinh

Nơi sinh

TBC Toàn khóa

tính

Kết quả

Xếp loại

1

141040001

Trần Thị Kim

Ân

CĐDS 4A

Nữ

10/02/1994

Thừa Thiên Huế

2.24

Trung bình

2

141040027

Văn Hoàng Giáng

Hương

CĐDS 4A

Nữ

02/01/1996

Thừa Thiên Huế

2.28

Trung bình

3

141040044

Nguyễn Trương Tây

Nguyên

CĐDS 4A

Nam

30/07/1996

Đắk Lắk

2.01

Trung bình

4

141040059

Hà Thị Kiều

Oanh

CĐDS 4A

Nữ

11/07/1995

Thừa Thiên Huế

2.42

Trung bình

5

141040076

Lê Thị Thu

Thủy

CĐDS 4A

Nữ

08/06/1995

Hà Tĩnh

2.93

Khá

6

141040077

Lê Thị Thanh

Thủy

CĐDS 4A

Nữ

31/05/1995

Thừa Thiên Huế

2.43

Trung bình

7

141040080

Trần Thị Thúy

Trinh

CĐDS 4A

Nữ

16/06/1996

Nghệ An

2.17

Trung bình

8

141040153

Hoàng Ích

Thuật

CĐDS 4B

Nam

06/05/1995

Đắk Lắk

2.37

Trung bình

9

141040156

Trần Thị Thanh

Thủy

CĐDS 4B

Nữ

07/07/1996

Thừa Thiên Huế

2.16

Trung bình

10

141040159

Huỳnh Thị Quỳnh

Trâm

CĐDS 4B

Nữ

11/06/1996

Thừa Thiên Huế

2.56

Khá

11

141040169

Lê Viết Thanh

Tùng

CĐDS 4B

Nam

24/10/1996

Thừa Thiên Huế

2.01

Trung bình

12

141040205

Lê Thị Thu

Huyền

CĐDS 4C

Nữ

18/02/1996

Quảng Trị

2.04

Trung bình

13

141040213

Hoàng Thị

Loan

CĐDS 4C

Nữ

06/02/1996

Thừa Thiên Huế

2.50

Khá

14

141040227

Hồ Trần Thanh

Phong

CĐDS 4C

Nam

11/10/1996

Thừa Thiên Huế

2.51

Khá

15

141040228

Trần Minh

Phú

CĐDS 4C

Nam

07/07/1996

Thừa Thiên Huế

2.49

Trung bình

16

141040256

Nguyễn Thị Bội

Uyên

CĐDS 4C

Nữ

15/03/1996

Thừa Thiên Huế

2.57

Khá

17

141040365

Nguyễn Quốc

Huy

CĐDS 4E

Nam

10/10/1994

Thừa Thiên Huế

2.24

Trung bình

18

141040395

Ngô Nguyễn Ngọc

Quỳnh

CĐDS 4E

Nữ

31/07/1996

Đà Nẵng

2.37

Trung bình

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên