THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết môn Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3; Danh sách thi Lần 2; Danh sách nộp tiền thi lần 2 đến sinh viên Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết môn Giáo dục quốc phòng  - An ninh 2, 3; Danh sách thi Lần 2; Danh sách nộp tiền thi lần 2 đến sinh viên Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

* Điểm tổng kết: Tải file tại đây>>

* Danh sách thi lại:

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 2, 3

Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5

MSSV

Họ và tên sinh viên

Điểm TK
HP 2

Điểm TK
HP 3

Lớp sinh hoạt

Nhóm lớp học

141040176

Nguyễn Thiên

An

4.8

 

CĐDS 4

Nhóm 1

141040266

Nguyễn Phước Bảo

Châu

4.3

 

CĐDS 4

Nhóm 1

141040183

Châu Thị Kim

Chung

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040353

Nguyễn Thị

Đào

 

4.0

CĐDS 4

Nhóm 2

141040191

Phạm Văn

Đức

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 1

141040202

Võ Thị

Hồng

 

4.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040117

Nguyễn Hoàng

Lâm

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 3

141040208

Trần Thị

Lành

 

4.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040290

Nguyễn Thị Xuân

Loan

 

4.5

CĐDS 4

Nhóm 1

141040383

Phan Thị Thiên

Nga

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 1

141040139

Nguyễn Đức Bảo

Nhật

4.8

 

CĐDS 4

Nhóm 1

141040226

Nguyễn Thị

Ni

 

4.0

CĐDS 4

Nhóm 2

141040228

Trần Minh

Phú

4.8

 

CĐDS 4

Nhóm 1

141040231

Phạm Thị Tri

Phương

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040230

Trương Thoại Mỹ

Phương

 

4.0

CĐDS 4

Nhóm 2

141040148

Trương Thị

Sang

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 1

141040318

Trần Thị

Thanh

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 1

141040411

Bùi Thị

Thuyết

 

4.0

CĐDS 4

Nhóm 2

141040252

Lê Thị Thùy

Trang

 

4.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040253

Nguyễn Thị

Trinh

 

3.5

CĐDS 4

Nhóm 2

141040169

Lê Viết Thanh

Tùng

4.8

 

CĐDS 4

Nhóm 2

141040423

Nguyễn Đăng Nhật

Tường

4.5

 

CĐDS 4

Nhóm 1

151040079

Trần Thị

 

4.0

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 1

151040080

Đoàn Quang

Dũng

 

4.5

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 1

151040092

Lưu Ngọc

Kiên

 

4.0

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 1

151040169

Tô Thị Hồng

Ngọc

 

3.0

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151040112

Phạm Duy

Phương

4.5

 

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151040202

Đoàn Vinh

Quang

4.5

 

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151040184

Y Mak

Ta

 

3.5

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151040058

Đặng Thị Thu

Thắm

 

4.5

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

141040071

Phan Thị Anh

Thi

3.5

 

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151040197

Vy Văn

Trung

 

4.0

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 2

151020051

Nguyễn Thị Như

Ý

 

3.5

CĐDS 5, CĐHS 5

Nhóm 1

 

 

* Danh sách nộp tiền thi lại lần 2: Tải file tại đây>>

Lưu ý:

- Hạn cuối nộp tiền thi lần 2 đến hết ngày 04/11/2016; Nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Lịch tổ chức thi sẽ công bố sau.

- Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên