THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không viết đơn xin xét tốt nghiệp năm học 2016-2017

 

Mã HSSV

Họ và Tên

Giới

Ngày sinh

Nơi sinh

Số TCTL

Điểm TBTL
Hệ 4

Xếp loại

Lớp SH

GDQP

GDTC

141040059

Hà Thị Kiều

Oanh

Nữ

11/07/1995

Thừa Thiên Huế

100

2.28

Trung bình

CĐDS 4A

7.4

8.4

141040077

Lê Thị Thanh

Thủy

Nữ

31/05/1995

Thừa Thiên Huế

100

2.41

Trung bình

CĐDS 4A

7.3

6.4

141040159

Huỳnh Thị Quỳnh

Trâm

Nữ

11/06/1996

Thừa Thiên Huế

100

2.44

Trung bình

CĐDS 4B

7.2

6.9

141040228

Trần Minh

Phú

Nam

07/07/1996

Thừa Thiên Huế

100

2.49

Trung bình

CĐDS 4C

7.2

7.1

141040235

Bùi Xuân

Tam

Nam

16/04/1994

Quảng Trị

100

2.50

Khá

CĐDS 4C

6.9

6.2

141040323

Võ Đình

Thuận

Nam

12/09/1996

Quảng Nam

100

2.43

Trung bình

CĐDS 4D

6.6

7.6

 PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên