THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách SV thi lần 2 + Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

MSSV

Họ và tên

Độc chất học

Kỹ năng giao tiếp bán hàng

Quản trị kinh doanh Dược

Lớp sinh hoạt

Nhóm học phần

Tổng cộng

1

2

2

 

 

141040027

Văn Hoàng Giáng

Hương

 

3.7

 

CĐDS 4A

Nhóm 2

141040036

Trần Thị Mỹ

Linh

 

 

3.8

CĐDS 4A

Nhóm 3

141040148

Trương Thị

Sang

 

3.4

 

CĐDS 4B

Nhóm 1

141040202

Võ Thị

Hồng

3.4

 

 

CĐDS 4C

Nhóm 3

141040205

Lê Thị Thu

Huyền

 

 

2.8

CĐDS 4C

Nhóm 4

 

Đề nghị: Sinh viên có tên trong danh sách đăng ký dự thi + nộp lệ phí thi lần 2 tại Phòng KH-TC trước ngày 01/06/2017. Những SV nào chưa đăng ký dự thi lần 2 thì sẽ không có trong danh sách dự thi.

 

LỊCH THI HỌC KỲ II (LẦN 2) NĂM HỌC 2016 - 2017 - ĐỢT 1

ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG DƯỢC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình thức

Khoa

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
8h00

1

CĐ Dược 4

Độc chất học

TL

Dược

7

03/06/2017

90 phút

TT Lý-sinh

2

Kỹ năng giao tiếp bán hàng

TL

Dược

7

03/06/2017

90 phút

3

Quản trị kinh doanh Dược

TL

Dược

7

03/06/2017

90 phút

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên