THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 Năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7

Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 Năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7 

Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7

Chi tiết bảng điểm: Tải file tại đây>>

Mọi thắc mắc: Sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy tổng hợp gửi về phòng Đào tạo.

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên