THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2; Học phần: Lý luận chính trị 1, Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lenin 1,2, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối tương: Cao đẳng tín chỉ

 LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 2)

ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

Stt

Khối

Môn thi

Hình Thức

Khoa

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Chiều
14h00

1

CĐ năm 2, 3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1

TL

KHCB

16

3

03/07/2018

90 phút

GĐ 10: 16

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

TL

KHCB

15

5

05/07/2018

90 phút

GĐ 10: 15

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

9

7

07/07/2018

90 phút

GĐ 11: 69

GĐ 13: 68

4

CĐ năm 1

Lý luận chính trị 1

TL

KHCB

128

7

07/07/2018

90 phút

 Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên