THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn về cách xem phòng thi học kỳ I năm học 2016-2017 đến tất cả sinh viên cao đẳng theo học chế tín chỉ

Hướng dẫn: Tại đây>>

Đề nghị: Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn để đi thi đúng phòng thi và thời gian quy định.

Mọi thắc mắc: Liên hệ phòng Đào tạo trước ngày 30/12/2016.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên