THÔNG BÁO
Căn cứ vào đơn xin mở lớp học phần với số lượng sinh viên đạt yêu cầu theo quy định mở lớp học phần vào năm học 2017-2018. Này Nhà trường tiến hành mở các lớp học phần sau:

1. Đối tượng đăng ký: Cao đẳng năm II và năm III học kỳ III năm học 2017-2018.

2. Học phần đăng ký: Vật lý đại cương (VHO1042); Giáo dục thể chất (GDT1013)

3. Ngày đăng ký: Bắt đầu từ 04/01/2018 đến hết ngày 13/01/2018 (Đề nghi: Sinh viên đăng ký đủ số lượng theo đơn xin mở lớp học phần đã nộp tại Phòng Đào tạo. Nếu không đủ số lượng theo quy định Nhà trưởng sẽ hủy học phần)

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018

5. Lịch học (dự kiến): Tải file tại đây>>

6. Thời gian học và thi: Từ 22/1/2018 đến 09/2/2018 (Tuần 21, 22, 23).

7. Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt: Thực hiện các bước sau
Bước 1:
Kiểm tra lịch học của học phần cải thiện (học lại) của lịch tín chỉ có trùng với lịch đã đăng ký học kỳ này hay không?
Bước 2: Viết đơn theo mẫu (Học cải thiện, học lại:Tại đây>> , Học vượt: Tại đây>>); điền đầy đủ thông tin. Ghi rõ nội dung lý do (học lại hoặc học cải thiện hoặc học vượt).
Bước 3: Trình cố vấn học tập (hoặc GVCN) đồng ý ký xác nhận học cải thiện, học lại và học vượt
Bước 4: Nộp tiền học cải thiện, học lại tại phòng Kế hoạch tài chính.
Bước 5: Sau đó nộp lại đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (Thầy Trinh). Hạn cuối nộp đơn là đến hết ngày 12/01/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên