THÔNG BÁO
Phòng NCKH-HTQT kính gửi kế hoạch gặp gỡ Đoàn phúc lợi xã hội AOMORI - Nhật Bản đối với sinh viên lớp CĐĐD 11C

KẾ HOẠCH GẶP GỠ CỦA ĐOÀN PHÚC LỢI XÃ HỘI AOMORI - NHẬT BẢN
VỚI SINH VIÊN CĐ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 1

 
           

STT

LỚP

NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

CĐ ĐD 11C

Thứ ba (20/12/16)

17H - 18H30

Hội trường 1

 Điều chỉnh lịch gửi trước

do nghỉ lụt


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên