THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp "Dịch tễ học (CĐO2042)" xét kèm đơn xin mở lớp học phần đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Hộ sinh 6

Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp "Dịch tễ học (CĐO2042)" xét kèm đơn xin mở lớp học phần đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Hộ sinh 6

1. Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Hộ sinh 6

2. Lớp học phần mở: Dịch tễ học (CĐO2042)

3. Thời gian đăng ký: 23/03/2018 đến hết ngày 25/03/2018

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018

5. Giảng viên đảm nhận: Phạm Thị Thanh Hòa (0917966665)

6. Thời gian học:

- Sinh viên sẽ học ghép với các lớp Cao đẳng liên thông.

- Sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy để biết lịch học.

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên