THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Y đức (CĐO5012, CĐO2022)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III

1. Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III

2. Lớp học phần mở: Y đức (CĐO5012, CĐO2022)

3. Thời gian đăng ký: 12/02/2018 đến hết ngày 17/02/2018

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018

5. Thời gian học: dự kiến 26/02/2018 đến 30/03/2018

- Sinh viên sẽ học ghép với các lớp Cao đẳng liên thông.

- Sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy để biết lịch học.

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên