THÔNG BÁO
I. ÔN VÀ THI TIẾNG ANH A2 - Sau kết quả thành công thi A2 đợt 1 tại trường Cao đẳng Y tế Huế, Trung tâm ngoại...............

KÊ HOẠCH ÔN VÀ THI TIẾNG ANH A2 (ĐỢT 2) – TIN HỌC

 

I. ÔN VÀ THI TIẾNG ANH A2

- Sau kết quả thành công thi A2 đợt 1 tại trường Cao đẳng Y tế Huế, Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol tiếp tục chiêu sinh học viên ôn tập và thi chứng chỉ A2 đợt 2. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian ghi danh: từ 15/8/2017 đến 15 /11/2017

2. Địa điểm ghi danh: Tại VP Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol Trường Cao đẳng Y tế Huế (khu nhà C, tầng 2 – Liên hệ cô Trang: 01227574329)

3. Thời gian ôn thi: từ 30/9/2017 – 15/12/2017 tại phòng thực hành tin

4. Lịch thi (dự kiến): 30/12/2017

II. ÔN VÀ THI TIN HỌC

                Theo quy định chuẫn đẩu ra của trường Cao đẳng Y tế Huế, sinh viên phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản mới theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông (03/2014/BTTTT), Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol chiêu sinh học viên ôn tập và thi. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian ghi danh: từ 15/8/2017 đến 30 /9/2017

2. Địa điểm ghi danh: Tại VP Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Mediffol Trường Cao đẳng Y tế Huế (khu nhà C, tầng 2 – Liên hệ cô Trang: 01227574329 )

3. Thời gian ôn thi: từ 01/10/2017 – 01/11/2017 tại phòng thực hành tin

4. Lịch thi (dự kiến): 15/11/2017

 Đây là chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường.

Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol thông báo để sinh viên ôn và thi.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC MEDIFOL


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên