THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch tổ chức thi học phần Thực tập tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Trung cấp Dược 21

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thi vấn đáp môn Thực tế Tốt nghiệp năm học 2017-2018

Đối tượng:    - Dược sĩ Cao đẳng khóa 5 (2015-2018)

                            - Dược sĩ Trung cấp khóa 21 (2016-2018)

 1. Thời gian tổ chức thi

* Đối tượng: Cao đẳng Dược sĩ khóa 5

        - Thứ Ba (24/07/2018)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

Sáng

Chiều

Sáng: 7h00-7h30

Chiều: 13h30-14h00

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

100

88

Sáng: 7h30-11h00

Chiều: 14h00-17h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Dược liệu

Bàn 1:

Bà Phan Thị Hoài  Phương

Bà Phan Thị Huyền Trang

25

22

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 2:

Bà Hà Thị Xuân Thu

Bà Lê Thị Ngọc Dung

25

22

Phòng TT Bào chế

Bàn 3:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Bà Hồ Thị Hoài  Phương

25

22

Phòng TT Hóa dược

Bàn 4:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải                     

 Bà Trần Nhật Minh

25

22

 

* Đối tượng: Dược sĩ Trung cấp khóa 21

                - Sáng Thứ Ba (07/08/2018)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Số lượng SV

7h00-7h30

Bốc xăm chọn bàn thi

HT1

Phòng Đào tạo

93

7h30-11h00

Thi vấn đáp

Phòng TT Dược liệu

Bàn 1:

Bà Phan Thị Hoài  Phương

Bà Phan Thị Huyền Trang

24

Phòng TT Kiểm nghiệm

Bàn 2:

Bà Hà Thị Xuân Thu

Bà Lê Thị Ngọc Dung

23

Phòng TT Bào chế

Bàn 3:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Bà Hồ Thị Hoài  Phương

23

Phòng TT Hóa dược

Bàn 4:

Bà Nguyễn Thị Lộc Hải                     

 Bà Trần Nhật Minh

23

2. Công bố kết quả thi:

        - Điểm thi được tổng hợp và công bố vào cuối mỗi buổi thi.

3. Danh sách tham dự bốc xăm:

- Cao đẳng Dược 5: Tải file tại đây>>

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên