THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017

Kế hoạch
Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017

 

          I. Các lớp Cao đẳng: Điều dưỡng 9ABCDEF - Dược sĩ 4ABCDE - XN 4AB - HS 4

 - Tập duyệt: 7h45 ngày 28/10/2017 (thứ bảy)

 - Đăng ký nhận bằng: 9h00 ngày 28/10/2017 (thứ bảy)

 - Lễ chính thức: 9h00 ngày 30 tháng 10 năm 2017 (thứ hai)

    - Địa điểm: Hội trường I

 II. Các lớp Trung cấp: ĐDTC 30 - YS YHCT 18 - DS 20 - HS 31 - XN9

 - Đăng ký nhận bằng: 07h00 ngày 28/10/2017 (thứ bảy)

 - Tập duyệt: 09h45 ngày 28/10/2017 (thứ bảy)

 - Lễ chính thức: 08h00 ngày 31/10/2017 (thứ ba)

 - Địa điểm: Hội trường I

 III. Trang phục Học sinh sinh viên:        

 - Nam: áo sơ mi trắng, caravat, quần âu sẫm màu

             - Nữ: áo dài

 * Ghi chú:         - Học sinh sinh viên mặc đồng phục tốt nghiệp của nhà trường trong buổi lễ chính thức.

                        - Học sinh sinh viên vắng mặt trong buổi đăng ký nhận bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ chính thức.

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên