THÔNG BÁO
Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol kính gửi kết quả thi tiếng anh không chuyên (Tương đương A2) đến học viên dự thi, Ngày thi: 22/7/2017

Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol kính gửi kết quả thi tiếng anh không chuyên (Tương đương A2) đến học viên dự thi, Ngày thi: 22/7/2017

Chi tiết kết quả: Tải file tại đây>>

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC MEDIFOL


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên