THÔNG BÁO
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học bù chính trị đầu khóa; Đối tượng: Cao đẳng Dược 6ABC, Cao đẳng Điều dưỡng 11A; Năm học 2016-2017

LỊCH HỌC BÙ CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NĂM 2016

 

 

- Chủ nhật (04/12/2016) và Chủ nhật (11/12/2016) (Sáng, Chiều):

 

 + Cao đẳng Dược sỹ 6A tại Giảng đường 11

 

+ Cao đẳng Dược sỹ 6B tại Giảng đường 13

 

+ Cao đẳng Dược sỹ 6C tại Giảng đường 14

 

+ Cao đẳng Điều dưỡng 11A tại Giảng đường 19

 

 

PHÒNG QL HS-SV

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên