THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol kính gửi lịch thi chứng chỉ Anh văn A2 và chứng chỉ CNTT cơ bản...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ A2 VÀ CNTT CƠ BẢN

 1. CHỨNG CHỈ A2

 1.1. Các lớp đã ôn thi

+ Các học viên đã đăng ký và tham gia ôn thi tiếp tục hoàn tất học phí và phiếu đăng ký theo quy định.

+ Lịch thi: Dự kiến tổ chức vào tháng 03/2018

 1.2. Học viên mới

             Các học viên mới đăng ký hoặc ôn thi chưa xong tiếp tục học ôn vào tối thứ 4, 6 lúc 17h00 tại phòng TH Tin.

 2. CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN

             2.1. Lịch thi

 Sáng 21/01/2018 (Chủ nhật)

             2.2. Thủ tục

             Đề nghị các học viên còn thiếu hồ sơ ảnh và lệ phí tiếp tục nộp bổ sung gấp để Trung tâm hoàn thiện hồ sơ tổ chức thi./.

             2.3. Đăng ký

             Hiện nay, trung tâm tiếp tục tổ chức đăng ký để dự thi vào tháng 02/2017.

* Ghi chú: Sinh viên năm thứ nhất sau khi Trung tâm cấp chứng chỉ CNTT cơ bản, sẽ hướng dẫn các thủ tục để miễn học và thi học phần tin học trong chương trình cao đẳng (học phí của học phần này được thanh toán lại)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUE MEDIFOL


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên