THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Giáo dục Quốc phòng - An Ninh 2,3, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

Ngày thi: Lúc 7h00 ngày 05/11/2016

Địa điểm: Tập trung tại phòng Chuyên dùng GDQP

Danh sách thi lại: Tại đây>>

Mọi thắc mắc liên hệ: Thầy Minh (01633445523)

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên