THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: DSTC VLVH 18

LỊCH THI ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tuần 34 - 35)

 

ĐỐI TƯỢNG: DƯỢC SỸ VỪA LÀM VỪA HỌC 18

 

      Kính gửi:  Các Khoa, Phòng

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình
Thức

Thời
gian

Tuần
thi

Ngày thi

 

Thứ ngày

Chiều 17h45'

 
 

1

DS VLVH 18

Chính trị

TL

90'

34
 &
35

Thứ Hai

23/4/2018

GĐ15: 31HS

 

2

Y học cơ sở

TN

60'

Thứ Năm

26/4/2018

 

3

Thực vật

TN

60'

Thứ Tư

2/5/2018

 

4

Hóa phân tích

TN

60'

Thứ Sáu

4/5/2018

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên