THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐ Dược 4, 5, 6

 

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI CAO ĐẲNG

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 11, CĐ DƯỢC 4, 5, 6

Kính gửi: Các Khoa, Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình Thức

Khoa

Tuần

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
9h15

1

CĐ Điềudưỡng 11
CĐ Dược 4, 5, 6

Anh văn cơ bản 2

TN

KHCB

49

72

3

08/08/2017

90 phút

GĐ 11: 72

2

CĐ Dược 4

Bào chế

TN

Dược

49

45

4

09/08/2017

60 phút

GĐ 11: 45

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên