THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng, An ninh 2, 3; Năm học 2016-2017; Đối tượng: CĐ ĐD 11, CĐ DS 6, CĐ HS 6, CĐ XN 6

Đối tượng: CĐ ĐD 11, CĐ DS 6, CĐ HS 6, CĐ XN 6

Danh sách sinh viên thi lại lần 2 (Cập nhật 01/11/2017): Tải file tại đây>>

Lịch thi lại lần 2: Vào lúc 7h00 thứ bảy ngày 04/11/2017

Địa điểm thi: Phòng Chuyên dùng Bộ môn Giáo dục Quốc phòng, An Ninh (dãy nhà C)

Kế hoạch nộp tiền thi lại lần 2: Đến hết ngày 03/11/2017 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (cô Huế). Lưu ý: Sinh viên nào nộp tiền thi lại mới có danh sách dự thi.

File nộp tiền: Tải file tại dấy>>

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Trinh P. Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên