THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1 - Học kỳ III năm học 2017-2018, Học phần: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ năm II, III

Thời gian: Lúc 17h00 ngày 13/04/2018

Địa điểm: Giảng đường 15

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Mã SV

Họ và tên SV

Ngày sinh

Khóa

Ghi chú

151030002

Trần Nguyễn Lan

Anh

14/01/1997

CD.K6

 

161020004

Phan Thị Mỹ

Duyên

18/04/1998

CD.K6

 

151010020

Hồ Thị Ngọc

Huyền

09/06/1996

CD.K6

 

161020046

Lê Khánh

Huyền

20/04/1998

CD.K6

 

161020011

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

30/06/1997

CD.K6

 

161020014

Bùi Thị Mỹ

Linh

23/06/1998

CD.K6

 

161020023

Trần Thị Yến

Nhi

08/04/1998

CD.K6

 

161020049

Souliyaphone

Oula

 

CD.K6

 

161020047

Phomluangsy

Pavina

 

CD.K6

Cấm thi

161020031

Phan Thị Minh

Thảo

09/07/1998

CD.K6

 

161010079

Nguyễn Đoàn Bảo

Trúc

28/08/1998

CD.K6

Không thi đợt này

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên