THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1 - Học kỳ III năm học 2017-2018, Học phần: Y Đức, Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ năm II, III

Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1 - Học kỳ III năm học 2017-2018, Học phần: Y Đức, Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ năm II, III

 

Thời gian: Lúc 8h00 ngày 07/04/2018

Địa điểm: Giảng đường 14

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Mã SV

Họ và tên sinh viên

Ngày sinh

Khóa

Ghi chú

141040087

Hathphasay

Chandahoth

06/12/1992

CD.K4

 

141040089

Khamephouy

Inthisane

06/05/1993

CD.K4

 

151040207

Tignoy

Phaobuavong

23/09/1995

CD.K5

 

141040088

Saukmixay

Sisanone

09/09/1994

CD.K4

 

151040201

Duangpanya

Vidalay

30/07/1994

CD.K5

 

151040206

Leuanvilay

Xang

17/06/1995

CD.K5

 

161010265

Khuewviengxay

Khuanta

 

CD.K6

 

151020019

Phan Thị

Lang

01/05/1997

CD.K5

 

151020026

Đồng Thị

Nga

16/10/1997

CD.K5

 

161010129

Đoàn Song

Nguyên

02/01/1998

CD.K6

 

161010266

Phaophongsavath

Nouthida

 

CD.K6

 

161010147

Đoàn Vĩnh

Phú

23/04/1997

CD.K6

 

161010242

Phan Thị Thanh

Tâm

12/04/1998

CD.K6

 

161040168

Nguyễn Thị Thu

Trang

18/02/1998

CD.K6

 

151020047

Trần Thị Phương

Uyên

25/08/1997

CD.K5

 

161010267

Hemliyo

Vongnee

 

CD.K6

 

151020051

Nguyễn Thị Như

Ý

01/05/1996

CD.K5

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên