THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1, Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục thể chất (Thi lần 2), Vật lý đại cương (Thi lần 1), Vật lý đại cương và lý sinh (Thi lần 1), Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ

* Ngày thi:

- Giáo dục thể chất (Thi lần 2): Lúc sáng 8h00 ngày 15/03/2018, Địa điểm thi: Sân bãi 1

- Vật lý đại cương (Thi lần 1): Lúc chiều 14h00 ngày 16/03/2018, Địa điểm thi: GĐ 19

- Vật lý đại cương và lý sinh (Thi lần 1): Lúc chiều 14h00 ngày 16/03/2018, Địa điểm thi: Phòng TT Lý

* Đề nghị:

+ HS-SV có tên trong danh sách bên dưới nộp lệ phí thi lần học phần Giáo dục thể chất đến hết ngày 14/3/2018

MSSV

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

Giáo dục thể chất

161040021

Trần Thị

Hòa

DS 6A

100.0

161040056

Phan Thị Thu

Phương

DS 6A

100.0

161040220

Đinh Thị Hải

Long

DS 6C

100.0

161040290

Nguyễn Thị Ken

Ni

DS 6C

100.0

TỔNG CỘNG

400,000

 

+ HS-SV đăng nhập vào tài khoản của mình để biết lịch thi, giảng đường dự thi và nghiêm chỉnh chấp hành lịch thi

* Mọi thắc mắc phản hồi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên