THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)

- Đề nghị: Sinh viên nộp lệ phí thi lại theo kế hoạch đã thông báo Tại đây>>

- Danh sách điểm kết thúc học phần và nộp tiền (File bao gồm 2 Sheet):  Tải file tại đây>>

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 KHỐI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (TÍN CHỈ)

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 10, CĐĐD 11, CĐĐD 12,CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6, CĐ DƯỢC 7

CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6, CĐ HỘ SINH 7, TC YHCT 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình Thức

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
8h00

Chiều
14h00

Tối
17h15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CĐ Điềudưỡng 11

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

TN

1

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

2

Sức khỏe và hành vi con người

TL

9

2

 

 

12/03/2018

90 phút

HT 1

3

Sinh lý bệnh

TN

1

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

4

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

TL

16

3

 

 

13/03/2018

90 phút

HT 1

5

Anh văn chuyên ngành

TN

2

4

 

 

14/03/2018

60 phút

P.TT Lý

6

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa

TL

31

6

 

 

16/03/2018

90 phút

GĐ 16

7

Điều dưỡng cơ sở 2

OSPE

1

7

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Điềudưỡng 12

Pháp luật và Tổ chức Y tế

TN

4

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

2

Pháp luật đại cương

TN

2

3

 

 

13/03/2018

60 phút

HT 1

3

Tiếng Nhật cơ bản 1

TN

14

3

 

 

13/03/2018

90 phút

HT 1

4

Nghề nghiệp và Đạo đức người Điều dưỡng

TN

2

4

 

 

14/03/2018

60 phút

P.TT Lý

5

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

4

5

 

 

15/03/2018

90 phút

P.TT Lý

6

Khoa học tự nhiên

TL

24

6

 

 

16/03/2018

90 phút

HT 1

6

Giáo dục thể chất

TH

51

7

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo và lấy danh sách dự thi của SV

8

Điều dưỡng cơ sở 1

OSPE

2

 

 

 

1

CĐ KT Xét nghiệm Y học 7

Pháp luật đại cương

TN

2

3

 

 

13/03/2018

60 phút

HT 1

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

4

5

 

 

15/03/2018

90 phút

P.TT Lý

3

Khoa học tự nhiên

TL

5

6

 

 

16/03/2018

90 phút

HT 1

4

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

3

 

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo và lấy danh sách dự thi của SV

5

Giáo dục thể chất

TH

11

 

 

 

6

Điều dưỡng cơ bản

OSPE

1

 

 

 

1

CĐ Hộ sinh 5

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

TL

1

2

 

 

12/03/2018

90 phút

HT 1

1

CĐ Hộ sinh 6

Dược lý

TN

1

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

2

Chăm sóc SK người lớn bệnh nội và ngoại khoa

TL

7

3

 

 

13/03/2018

90 phút

HT 1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

12

7

 

17/03/2018

 

90 phút

HT 1

1

CĐ Hộ sinh 7

Vi sinh-Ký sinh trùng-Hóa sinh

TN

4

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

1

5

 

 

15/03/2018

90 phút

P.TT Lý

3

Khoa học tự nhiên

TL

2

6

 

 

16/03/2018

90 phút

HT 1

4

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

1

7

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Dược 5

Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

TL

8

2

 

 

12/03/2018

90 phút

HT 1

2

Bào chế

TN

1

3

 

 

13/03/2018

60 phút

HT 1

3

Marketting dược

TL

6

4

 

 

14/03/2018

90 phút

P.TT Lý

4

Kiểm nghiệm

TL

3

5

 

 

15/03/2018

90 phút

P.TT Lý

5

Dược lâm sàng

TN

1

6

 

 

16/03/2018

60 phút

GĐ 16

6

Dược lý 2

TN

1

7

17/03/2018

 

 

60 phút

P.Đào tạo

1

CĐ Dược 6

Anh văn chuyên ngành

TN

7

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

2

Dược liệu

TN

1

2

 

 

12/03/2018

60 phút

HT 1

3

Hóa sinh

TN

9

3

 

 

13/03/2018

60 phút

HT 1

4

Hóa dược

TN

1

4

 

 

14/03/2018

60 phút

P.TT Lý

5

Bệnh học cơ sở

TN

1

5

 

 

15/03/2018

60 phút

P.TT Lý

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

35

7

 

17/03/2018

 

90 phút

HT 1

1

CĐ Dược 7

Lý luận chính trị 1

TL

36

2

 

 

12/03/2018

90 phút

HT 1

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

3

5

 

 

15/03/2018

90 phút

P.TT Lý

2

Khoa học tự nhiên

TL

36

6

 

 

16/03/2018

90 phút

HT 1

3

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

13

7

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo và lấy danh sách dự thi của SV

1

TC YHCT 20

Chính trị

TL

4

2

 

 

12/03/2018

90 phút

HT 1

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên