THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giải phẫu - Sinh lý, Điều dưỡng cơ sở 2, Điều dưỡng cơ sở 1, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)

* Học phần thi:

- Giải phẫu - Sinh lý

- Điều dưỡng cơ sở 2

- Điều dưỡng cơ sở 1

* Đề nghị:

+ HS-SV nộp lệ phí thi lại theo kế hoạch đã thông báo Tại đây>>

+ HS-SV đăng nhập vào tài khoản của mình để biết lịch thi, giảng đường dự thi và nghiêm chỉnh chấp hành lịch thi

* Danh sách điểm kết thúc học phần và nộp tiền (File bao gồm 2 Sheet):  Tải file tại đây>>

* Mọi thắc mắc phản hồi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên