THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ DƯỢC 4, 5, 6; CĐ HS 5, 6, CĐ ĐD 11, CĐ XN 6

Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ DƯỢC 4, 5, 6; CĐ HS 5, 6, CĐ ĐD 11, CĐ XN 6

Lịch thi, danh sách thi lần 2, Danh sách nộp tiền: Tải file tại đây>>

Đề nghị:

- Sinh viên có tên trong danh sách nộp tiền thi lần 2 nộp tại phòng KHTC. Hạn cuối đến hết ngày 21/8/2017. Những sinh viên nào không nộp tiền theo hạn trên sẽ không có trong danh sách dự thi.

- Sinh viên có tên trong danh sách theo dõi lịch thi để đi thi.

Lưu ý:

- File có 3 sheet bao gồm: Danh sách nộp tiền, danh sách điểm tổng kết phải thi lại, Lịch thi lại.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên