THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II năm học 2017-2018 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

- Danh sách thi lại và nộp tiền: Tải file tại đây>>.

- Hạn cuối nộp tiền thi lại đến hết ngày 24/07/2018 tại phòng KH-TC.

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 - ĐỢT 1

ĐỐI TƯỢNG: CĐ DƯỢC 5, CĐ HỘ SINH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình Thức

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
8h00

Chiều
14h00

1

CĐ Hộ sinh 5

Giáo dục quốc phòng - An ninh 1

TL

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ Dược 5

Quản trị kinh doanh Dược

TL

17

4

25/07/2018

 

90 phút

GĐ 10: 17

2

Độc chất học

TL

14

4

 

25/07/2018

90 phút

GĐ 10: 14

3

Giáo dục quốc phòng - An ninh 1

TL

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

 Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên