THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo nhắc lại lịch thi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)

Phòng Đào tạo nhắc lại lịch thi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)

Nhắc lại "LỊCH THI": Kích tại đây>>

Phòng thi: Sinh viên theo học "TÍN CHỈ" đăng nhập phần mềm để xem thông tin dự thi (NGÀY THI, HÌNH THỨC THI, MÔN THI,THỜI GIAN THI....)

Đề nghị sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành lịch thi học kỳ.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên