THÔNG BÁO
Phòng KH-TC kính gửi danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ III năm học 2017-2018, Đối tượng: Khối cao đẳng năm II và năm III. Hạn cuối nộp học phí đến hết ngày 07/04/2018

Đề nghị:

- Tất cả SV có tên trong danh sách bên dưới phải nộp học phí HK3/2017-2018 về phòng KHTC trước ngày 07/04/2018.

- Mọi thắc mắc về vấn đề học phí, SV phải liên hệ với phòng KHTC trước ngày 07/04/2018 để được giải quyết.

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 3/2017-2018

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

 SỐ TIỀN

 Lớp sinh hoạt

161010079

Nguyễn Đoàn Bảo Trúc

452,000

ĐD 11A

161010129

Đoàn Song Nguyên

478,000

ĐD 11B

161010147

Đoàn Vĩnh Phú

478,000

ĐD 11B

161010182

Lê Thị Ngọc Ánh

678,000

ĐD 11C

161010216

Trần Thị Dược Nam

486,000

ĐD 11C

161010242

Phan Thị Thanh Tâm

478,000

ĐD 11C

161010265

Khuewviengxay Khuanta

478,000

ĐD 11C

161010266

Phaophongsavath Nouthida

478,000

ĐD 11C

161010267

Hemliyo Vongnee

478,000

ĐD 11C

151040202

Đoàn Vinh Quang

478,000

DS 5C

151040206

Leuanvilay Xang

478,000

DS 5C

161040022

Nguyễn Thị Thanh Hương

1,265,000

DS 6A

151020019

Phan Thị Lang

464,000

HS 5

151020047

Trần Thị Phương Uyên

928,000

HS 5

151020051

Nguyễn Thị Như Ý

928,000

HS 5

161030009

Trần Nhật Duật

442,000

XN 6

161030013

Ksor H' Lim

442,000

XN 6

161030018

Y Thoăi Kđoh

442,000

XN 6

161030033

Đoàn Phước Nhân

442,000

XN 6

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên