THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018; Học phần: Pháp luật đại cương; Đối tượng: Trung cấp YHCT 20

- Đối tượng ảnh hưởng: Trung cấp YHCT 20

- Học phần ảnh hưởng: Pháp luật đại cương

- Ngày điều chỉnh: Thay đổi từ ngày 31/07/2018 thành thứ 2 ngày 23/07/2018 vào lúc 7h15

-  Đề nghị: Học sinh nghiêm chỉnh chấp hành thông báo điều chỉnh lịch thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên