THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên và sinh viên danh sách các lớp học phần được nghỉ học trong học kỳ I năm học 2016-2017

Đối tượng ảnh hưởng: Tất cả sinh viên theo học chế tín chỉ

Ngày được nghỉ học: (Chiều, Tối) 20/10/2016; (Sáng, Chiều, Tối) 21/10/2016; (Sáng, Chiều, Tối) 22/10/2016; (Sáng, Chiều, Tối) 23/10/2016 theo danh sách lớp học phần bên dưới

Đề nghị: Sinh viên có trong danh sách lớp học phần bên dưới được nghỉ học không đến trường vào những tiết dưới

Lưu ý: Các lớp học chính trị ngày 23/10/2016 cũng được nghỉ học

DANH SÁCH NHÓM HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ HỌC

Nhóm lớp học phần

Tiết nghỉ học

Ngày nghỉ

Giảng đường

Giảng viên đảm nhận

Tiết bắt đầu

Số tiết

Y đức - Nhóm 1 - ĐD 11A

5

2

20/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Sa Ly

Kiểm nghiệm - Lý thuyết - Nhóm 2

5

2

20/10/2016

C.203-GĐ18

Hồ Thị Hoài Phương

Dược lý 2 - Lý thuyết - Nhóm 3

5

2

20/10/2016

C.201-GĐ19

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Đạo đức, nghề nghiệp người Điều dưỡng - Nhóm 2 - ĐD 11B

5

2

20/10/2016

C.114-GĐ13

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

Dịch tễ học - Nhóm 1

5

2

20/10/2016

C.209-GĐ15

Phạm Thị Thanh Hòa

Bào chế - Thực hành - Nhóm 7

5

4

20/10/2016

A.120-TT Bào chế 1

Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Anh văn chuyên ngành - Nhóm 3

5

4

20/10/2016

C.208-GĐ16

Nguyễn V Hoàng Anh

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 8

5

4

20/10/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hà Thị Xuân Thu

Hóa phân tích - Thực hành - Nhóm 1

5

4

20/10/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Nguyễn Thị Lộc Hải

Hóa dược - Thực hành - Nhóm 4

5

4

20/10/2016

A.115-TT Dược liệu

Lê Thị Ngọc Dung

Xác suất - Thống kê y học - Nhóm 5 - DS 6B

5

4

20/10/2016

C.107-GĐ11

Hoàng Hùng

Hóa học đại cương - vô cơ - Thực hành - Nhóm 9 - DS 6C

5

4

20/10/2016

B.116-TT Hóa (2)

Nguyễn Thị Thu Sương

Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược - Nhóm 1

7

2

20/10/2016

C.203-GĐ18

Đặng Thị Hồng Thủy

Y đức - Nhóm 2 - ĐD 11B

7

2

20/10/2016

C.114-GĐ13

Nguyễn Thị Sa Ly

Dược lý 2 - Lý thuyết - Nhóm 4

7

2

20/10/2016

C.201-GĐ19

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Đạo đức, nghề nghiệp người Điều dưỡng - Nhóm 1 - ĐD 11A

7

2

20/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

Chăm sóc sức khỏe nam học, phụ nữ và thai nghén - Nhóm 1

7

2

20/10/2016

C.209-GĐ15

Nguyễn Văn Dật

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 1 - DS 6A

9

2

20/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Văn Nhật

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 1 - ĐD 11A

9

2

20/10/2016

C.201-GĐ19

Phạm Diệu Quỳnh Châu

Anh văn cơ bản 1 - Nhóm 5 - DS  6B

9

3

20/10/2016

C.107-GĐ11

Trần Thị Tú Oanh

Dược lâm sàng - Nhóm 3

9

3

20/10/2016

C.114-GĐ13

Hà Văn Sáng

Tin học - Thực hành - Nhóm 6 - DS 6C

9

4

20/10/2016

A.212-Tin Học

Lê Thị Thanh Thủy

Dược liệu - Thực hành - Nhóm 2

9

4

20/10/2016

A.115-TT Dược liệu

Huỳnh Đăng Khoa

Hóa phân tích - Thực hành - Nhóm 6

9

4

20/10/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giải phẫu - Sinh lý - Thực tập - Nhóm 4 - HS 6

9

4

20/10/2016

C.110-GĐ12- TTGP

Trần Thị Khang Ninh

Sinh học và di truyền - Thực hành - Nhóm 12 - HS 6

9

4

20/10/2016

B.118-TT Sinh Vật

Nguyễn Thị Anh Đào

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 1 - ĐD 11A

1

2

21/10/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Kim Lài

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 3 - DS 6C

1

2

21/10/2016

C.201-GĐ19

Trần Hữu Thượng

Hóa dược - Lý thuyết - Nhóm 1

1

2

21/10/2016

C.114-GĐ13

Nguyễn Thị Như Thảo

Hóa học - Nhóm 2 - ĐD 11B

1

2

21/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo dục thể chất - Nhóm 4 - XN 6

1

4

21/10/2016

S.03- Sân bãi 01

Lê Bá Phúc

Bào chế - Thực hành - Nhóm 12

1

4

21/10/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Thị Minh Lý

Marketting dược - Nhóm 3

1

4

21/10/2016

C.203-GĐ18

Dương Minh Vân

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 11

1

4

21/10/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hà Thị Xuân Thu

Xác suất - Thống kê y học - Nhóm 7 - HS 6

1

4

21/10/2016

C.209-GĐ15

Hoàng Hùng

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 2 - ĐD 11B

3

2

21/10/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Kim Lài

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 2 - DS 6B

3

2

21/10/2016

C.201-GĐ19

Nguyễn Văn Nhật

Hóa dược - Lý thuyết - Nhóm 2

3

2

21/10/2016

C.114-GĐ13

Lê Thị Ngọc Dung

Hóa học - Nhóm 1 - ĐD 11A

3

2

21/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Thu Sương

Tin học - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

5

2

21/10/2016

C.212-GĐ14

Lê Thị Thanh Thủy

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhóm 3

5

2

21/10/2016

C.114-GĐ13

Đào Anh Minh

Hóa học - Nhóm 4 - XN 6

5

2

21/10/2016

C.208-GĐ16

Nguyễn Thị Thu Sương

Giải phẫu - Sinh lý - Lý thuyết - Nhóm 2 - HS 6

5

2

21/10/2016

C.204-GĐ17

Nguyễn Hoàng

Bào chế - Thực hành - Nhóm 9

5

4

21/10/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Nhật Minh

Marketting dược - Nhóm 1

5

4

21/10/2016

C.203-GĐ18

Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Kiểm nghiệm - Thực hành - Nhóm 1

5

4

21/10/2016

A.114-TH Kiểm Nghiệm

Hồ Thị Hoài Phương

Dược lâm sàng - Nhóm 3

5

4

21/10/2016

C.201-GĐ19

Hà Văn Sáng

Tin học - Lý thuyết - Nhóm 1 - DS 6A

7

2

21/10/2016

C.212-GĐ14

Lê Bá Thi

Bệnh học cơ sở - Nhóm 1

7

2

21/10/2016

C.114-GĐ13

Phạm Thị Thuỳ Loan

Giải phẫu - Sinh lý chuyên ngành - Lý thuyết - Nhóm 1

7

2

21/10/2016

C.209-GĐ15

Trương Thị Thanh Huyền

Hóa học - Nhóm 5 - HS 6

7

2

21/10/2016

C.204-GĐ17

Nguyễn Thị Thu Sương

Giải phẫu - Sinh lý - Lý thuyết - Nhóm 1 - XN 6

7

2

21/10/2016

C.208-GĐ16

Huỳnh Anh Việt

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 3 - ĐD 11C

9

2

21/10/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Kim Lài

Dược lâm sàng - Nhóm 4

9

3

21/10/2016

C.212-GĐ14

Hà Thị Xuân Thu

Bào chế - Thực hành - Nhóm 10

9

4

21/10/2016

A.120-TT Bào chế 1

Trần Nhật Minh

Dược liệu - Thực hành - Nhóm 6

9

4

21/10/2016

A.115-TT Dược liệu

Huỳnh Đăng Khoa

Hóa phân tích - Thực hành - Nhóm 3

9

4

21/10/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Nguyễn Thị Lộc Hải

Hóa học đại cương - vô cơ - Thực hành - Nhóm 2 - DS 6A

9

4

21/10/2016

B.116-TT Hóa (2)

Nguyễn Thị Thu Sương

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6

1

2

22/10/2016

C.107-GĐ11

Trần Hữu Thượng

Đạo đức, nghề nghiệp người Điều dưỡng - Nhóm 1 - ĐD 11A

5

2

22/10/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

Hóa học đại cương - vô cơ - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

5

2

22/10/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Thị Thu Sương

Marketting dược - Nhóm 5

5

4

22/10/2016

C.114-GĐ13

Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Đạo đức, nghề nghiệp người Điều dưỡng - Nhóm 2 - ĐD 11B

7

2

22/10/2016

C.107-GĐ11

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên