THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Y tế Huế kính gửi thông báo lịch thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ....

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

THÔNG BÁO

1. Lịch thi

- Thời gian:

+ Tin học B: 7h30 ngày 30/10/2016

+ Anh văn B: 14h00 ngày 30/10/2016

- Địa điểm: Phòng Thực hành Tin học – Thư viện trường Cao đẳng Y tế Huế

2. Nội dung, hình thức thi

- Tin học:

            + Lý thuyết: Trắc nghiệm (30 phút)

            + Thực hành: 60 phút

            * Nội dung: Chương trình Tin học trình độ B (Tương đương trình độ Tin học theo chương trình Cao đẳng đã học tại trường Cao đẳng Y tế Huế)

- Anh văn: Thi 04 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

            * Nội dung: Chương trình Anh văn trình độ B (tương đương với ngoại ngữ 1,2 đã học tại trường Cao đẳng Y tế Huế)

* Ghi chú:   Những HSSV đã đăng ký sẽ được nhận phòng thi và SBD vào trước buổi thi.

                 Những HSSV chưa đăng ký, tiếp tục đăng ký dự thi tại VP Trung tâm (thư viện trường Cao đẳng Y tế Huế) trước 17h ngày 28/10/2016, gặp cô Hiền.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên