THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nghỉ học chính trị đầu khóa ngày 30/10/2016 năm học 2016-2017

- Ngày được nghỉ: (Sáng, chiều) 30/10/2016

- Đối tượng nghỉ học:

+ Cao đẳng Dược sỹ 6A tại Giảng đường 11

+ Cao đẳng Dược sỹ 6B tại Giảng đường 13

+ Cao đẳng Dược sỹ 6C tại Giảng đường 14

+ Cao đẳng Điều dưỡng 11A tại Hội trường I

+ Cao đẳng Dược sỹ 6A tại Giảng đường 11

- Đề nghị: Sinh viên các lớp trên không đến trường vào buổi được nghỉ học

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên