THÔNG BÁO
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên (Chính quy và Liên thông) lịch nghỉ học cụ thể như sau:

+ Đối với học sinh - sinh viên chính quy: Nghỉ học (Buổi tối) các ngày 08, 09, 10, 11/11/2017

+ Đối với học sinh - sinh viên liên thông: Nghỉ học (Buổi sáng, chiều , tối) các ngày 08, 09, 10, 11/11/2017

Tùy tình hình diễn biến lụt bão nhà trường sẽ cập nhật lại thông báo.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên