THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Bậc A2, lịch thi cụ thể như sau:.....

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - BẬC A2

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Bậc A2, lịch thi cụ thể như sau:

Thời gian: Thí sinh tập trung lúc 6g45 ngày 22 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Tầng 2 – Khu C, các giảng đường C.16, C.17, C.18 (trường Cao đẳng Y tế Huế)

Khi đi mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Sinh viên vào trang web http://flts.hueuni.edu.vn để xem thông tin và xem điểm sau khi thi.

User: mã sinh viên đã đăng ký với Trung tâm; Password: 2468


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên